Twinkle | Digital Commerce

Dagen nu echt geteld voor HBD

2017-05-27
295392
  • 1:31

Het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) houdt op te bestaan, net als de andere product- en bedrijfschappen in Nederland. Toch moeten webwinkeliers mogelijk verplicht heffingen blijven betalen, aan een nieuwe organisatie die de publieke taken moet waarborgen.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer stemde eind vorig jaar in met een motie van VVD’er Charlie Aptroot om de 11 product- en 6 bedrijfschaffen op te heffen. Het HBD, waar (web)winkeliers verplicht aan afdragen, noemde de opheffing slecht voor met name de kleinere winkelier.

Twee toekomstmodellen
Begin sprak voorzitter Elrie Bakker-Derks tegen Twinkle de verwachting uit dat het demissionaire minderheidskabinet de zaak tot na de verkiezingen in september zou laten liggen. In het ontstane vacuüm werkte HBD volgens haar aan 'afbouwscenario’s'. Maar het kabinet heeft zich sneller dan Bakker-Derks verwachtte over de zaak gebogen. Gisteren legden de ministers Kamp (Sociale Zaken) en Verhagen (Economische Zaken) twee toekomstmodellen voor aan de Tweede Kamer, die daartussen mag kiezen.

Publiekrechterlijk versus privaatrechterlijk
In het eerste model worden de publieke taken ondergebracht in een publiekrechtelijk openbaar lichaam, ‘vergelijkbaar met de Waterschappen’ volgens het FD. Dit orgaan mag heffingen opleggen en regels uitvaardigen. In het tweede model worden de taken neergeleged bij een privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Een verschil met het eerste model is dat dit orgaan geen autonome bevoegdheden heeft, maar taken uitvoert namens de minister.

Onbevredigend
De dagen voor de product- en bedrijfschappen zijn hoe dan ook geteld. In beide modellen gaan de lasten voor Nederlandse ondernemers met maximaal 189 miljoen euro omlaag volgens Kamp en Verhagen. Maar Aptroot, die de motie indiende, vindt de geschetste alternatieven onbevredigend. Volgens hem zijn ondernemers daarmee nog steeds niet verlost van 'de hobby’s van de bobo’s van werkgevers en vakbonden'. Hij heeft gisteravond daarom een initiatiefwet ingediend. Wordt dus opnieuw vervolgd.