Twinkle | Digital Commerce

‘Reisorganisaties te veel met zichzelf bezig’

2017-11-08
180101
  • 1:41

Reisorganisaties in Nederland zijn nog te veel bezig met hun eigen identiteit. Ze lijken niet te beseffen dat de grootste dreiging van buiten de branche komt (zoals van Google, Lidl, Hema of Groupon) en ze doen er goed aan een langetermijnvisie te ontwikkelen.

Dat en veel meer stelt de Academie Toerisme van de NHTV te Breda in zijn Toekomstvisie op Toerisme (ToT) in 2025. Het onderzoek werd verricht in opdracht van Reiswerk, dat werkgevers en werknemers in de reisbranche bij elkaar brengt.

Schaalgrootte versus specialisatie
De toekomst van de reisbranche zal volgens de Academie worden gekenmerkt door ‘een duidelijke splitsing en tot op zekere hoogte een polarisatie’. Aan de ene kant zullen zich schaalgrootte en internationale consolidatie aftekenen, aan de andere kant vergaande specialisatie in nicheproducten en -markten.

Shake-out
De tijd dwingt tot keuzes. Uit het rapport: ‘Bedrijven die zich in een “stuck in the middle” positie bevinden zullen op termijn niet in dezelfde structuur kunnen voortbestaan, zij zullen dus nadrukkelijk strategische keuzes moeten maken. Als gevolg van schaalvergroting, rationalisatie en consolidatie zal in de komende jaren nog een flinke shake-out in de Nederlandse reisbranche plaatsvinden. Het aanmerkelijk mindere aantal reisorganisaties dat in 2025 nog actief is zal grotendeels de rol van touroperator hebben overgenomen.’

Van product naar advies
Volgens de Academie hebben veel organisaties geen echte lange termijnvisie. In plaats van klantgericht zijn ze vooral productgericht en inkoopgedreven. ‘De grootste uitdaging voor de reisbranche op middellange termijn is gelegen in het feit dat het traditionele productgerichte verdienmodel plaats zal moeten maken voor een model waarbij de consument betaalt voor de diensten.’

Van kennis naar kunde
Reisorganisaties doen er verstandig aan zich niet met kennis over bijvoorbeeld bestemmingen te onderscheiden, want die is breed beschikbaar. Belangrijker is kunde, stelt de Academie, die een competentiegerichte onderwijsaanpak voorstaat om “soft skills” te ontwikkelen.

U kunt het rapport van de Academie Toerisme downloaden via onderstaande link (pdf):


Size: 574.4K bytes Modified: 2 June 2016, 13:49