Twinkle | Digital Commerce

Auteursrechten overdragen of niet?

2017-05-27
180101

Als webwinkelier heeft u met veel juridische vraagstukken te maken. Daarom beantwoordt Steven Ras, ICT-jurist bij ICTRecht, in deze rubriek concrete lezersvragen om u zo goed mogelijk door het doolhof van wet- en regelgeving te leiden.

De lezersvraag van deze maand is: ‘Wij zijn een bedrijf dat webwinkels bouwt. Nu vragen klanten regelmatig om overdracht van auteursrechten. Een licentie vinden ze te beperkt. Kunnen we tot overdracht overgaan?’

Tekst: Steven Ras

In de standaardsituatie krijgt de klant van uw software alleen een gebruiksrecht. Het is mogelijk uw auteursrechten over te dragen aan een ander. Voor deze overdracht is wel een akte nodig, een schriftelijk stuk dat omschrijft om welk werk het gaat en welke auteursrechten precies worden overgedragen. De juridische positie van de klant wordt versterkt als de auteursrechten aan hem worden overgedragen.Overdracht of licentie
Er is een belangrijk verschil tussen overdragen en een licentie geven van auteursrecht. Bij een licentie krijgt uw klant alleen toestemming om de webwinkelsoftware te gebruiken. Bij overdracht gaat het recht zelf over naar de klant. Na overdracht mag de oude eigenaar de webwinkelsoftware niet meer gebruiken. Met een voldoende brede licentie verkrijgt de licentienemer (uw klant) vrijwel dezelfde positie als uzelf. De klant kan de software gebruiken, aanpassen, verspreiden, uitbreiden, verkopen en ga zo maar door. Maar er is een groot nadeel voor de klant om een licentie te accepteren: in geval van uw faillissement kan de curator de licentie namelijk zonder meer intrekken.

Toestemming
Voor u als leverancier van webwinkelsoftware lijkt het niet verstandig om tot overdracht van auteursrechten over te gaan. De standaardcomponenten zullen door u sowieso ook voor andere klanten worden gebruikt. Bovendien zit u na overdracht van de rechten er waarschijnlijk niet op te wachten dat u toestemming moet vragen aan een klant om een webwinkel te ontwikkelen voor de concurrent. U mag na overdracht auteursrecht deze standaardcomponenten namelijk niet meer opnieuw inzetten. Voor maatwerkcomponenten zijn bij overdracht minder juridische problemen. Hier is het de klant ook meestal om te doen. Iets wat specifiek voor de klant is gemaakt, zal de klant niet graag terug willen zien bij de concurrent. Als u tot overdracht overgaat, dan is het slim om te bedingen dat u een licentie terugkrijgt voor hergebruik in andere projecten. 

____________________

Stel uw vraag
Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Stel een vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nl.
____________________

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 9-2011.