Twinkle | Digital Commerce

Waar blijven de transacties

2017-11-09
200200
  • 2:08

Sinds de oplevering van de Triumph Lingerie Facebook store in augustus - met behulp van Payvment - heeft er nog geen enkele transactie via het sociale netwerk plaats gevonden.


In ruim twee maanden is er vanuit de bestaande fanbase (kleine driehonderd mensen) nog niemand geweest die een product via Facebook heeft aangeschaft. Je zou hieruit kunnen concluderen dat zowel Facebook als een Facebook store niet kunnen bijdragen aan het e-commerce landschap. Beide stellingen zijn wat mij betreft onwaar.

Verwachting
Zoals ik al eerder schreef, is onze verwachting niet dat de Facebook store een driver van sales zal zijn. We zetten deze virtuele winkel open ten behoeve van het gemak van de Facebook fans; we willen deze personen de mogelijkheid geven om binnen Facebook een Triumph Lingerie product aan te schaffen. Vandaar dat er ook een bepert assortiment beschikbaar is ten opzichte van de webshop. Facebook draagt bij aan de volledige beleving, de Facebook Store is slechts een klein onderdeel van deze beleving en we hebben dan ook vrijwel (nog) geen verwachtingen van Facebook als virtuele winkel.

Community is king
Het eerste wat opvalt als je kijkt naar de Facebook fan page is dat dat deze weinig updates bevat. En dat is wat mij betreft dan ook de voornaamste reden van het uitblijven van transacties; het gebrek aan community management. Een van de randvoorwaarden om überhaubt transacties via Facebook te kunnen faciliteren, is dat er een actieve community is. Dergelijke activiteit dient gestimuleerd te worden door het publiceren / ter beschikking stellen van exclusieve content, waardevolle functionaliteit - apps - voor de community, input vanuit de community zelf (user generated content) en bovenal sturing door een community manager. Van al deze zaken is voor Triumph Lingerie vooralsnog - door andere prioriteitstelling - geen sprake. Wat dat betreft zijn er veel overeenkomsten met een e-commerce platform; zonder online marketing, conversieoptimalisatie en activatie via bestaande kanalen zullen transacties uitblijven.

Juiste motivatie?
Pure players begrijpen het e-commerce 'spel' en de meeste zien in f-commerce voor het eerst een toegevoegde waarde van Facebook: een winkelstraat met potentieel 800 miljoen klanten. Een dergelijk model - f-commerce - maakt de kosten en baten zeer inzichtelijk. Maar zoals eerder aangegeven is een actieve community een vereiste om überhaubt kans te maken op succes. Ik geloof dan ook dat wanneer f-commerce de enige reden is om een community op te bouwen op Facebook (of welk platform dan ook), dit de verkeerde motivatie is. In een dergelijke omgeving gelden andere doelstellingen dan verkeer, conversie en gemiddelde orderwaarde.

Vooralsnog is één ding duidelijk; zolang de wall angstvallig leeg blijft, blijven de verkopen zeker uit.
 
Deze posting verscheen eerder op Ecommerce Blog.