Twinkle | Digital Commerce

het recht van reclame

2017-05-26
180101
  • 3:04

Wanneer u aan uw klanten producten levert en pas ná levering van de producten betaling verlangt, verkeert u tot het moment dat u de betaling heeft ontvangen redelijk in onzekerheid. Wordt de factuur bijvoorbeeld wel echt betaald door uw klant?

En stel dat uw klant niet op tijd betaalt en failliet gaat, kunt u dan gemakkelijk uw producten terugvorderen?

Eigendomsvoorbehoud
Door de feitelijke aflevering van de producten aan uw klant gaat het eigendom van de producten van u op de klant over. Dit betekent kort gezegd dat u geen zeggenschap meer heeft over de producten en dat u daar dus in principe geen aanspraak meer op kunt maken. Veel bedrijven nemen daarom vaak expliciet een eigendomsvoorbehoud op in hun algemene voorwaarden. Een dergelijk voorbehoud zorgt ervoor dat het eigendom pas overgaat op de klant wanneer de koopprijs wordt betaald. Zo kunnen goederen gemakkelijk worden teruggevorderd door de verkoper (hij heeft immers nog de eigendom), ook in het geval van faillissement.

Recht van reclame
Maar, stel dat u geen eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden bent overeengekomen of dat u uw algemene voorwaarden niet op de juiste wijze ter hand heeft gesteld aan uw klant, staat u dan machteloos in het geval dat de klant de koopprijs niet betaalt en ook nog eens failliet gaat? Nee, gelukkig niet! U als verkoper heeft namelijk altijd het - vrij onbekende - wettelijke recht van reclame. Dit recht van reclame (dat dus niks met adverteren te maken heeft, maar is afgeleid van het andere woord voor bezwaar maken: reclameren) geeft u het recht om bij niet betaling van de verkoopprijs door uw klant, de geleverde producten bij hem terug te vorderen door een schriftelijke verklaring (een brief bijvoorbeeld) aan uw klant te sturen. Het recht van reclame heeft ook in faillissement zijn werking. De curator moet in dat geval de producten teruggeven of de koopprijs betalen. Het mooie van dit recht is dat het een wettelijk recht is en dus niet hoeft te worden vastgelegd in uw algemene voorwaarden.

Twee termijnen
Het recht van reclame klinkt ideaal, echter zitten er ook een aantal nadelen aan. De brief waarmee u het recht van reclame uitoefent en waarin u de producten van uw klant terugvordert moet namelijk binnen een bepaalde termijn worden verstuurd. Verstuurt u de brief te laat, dan vervalt het recht van reclame en heeft u dus pech. Hierbij zijn er twee mogelijkheden. De brief moet worden verstuurd binnen zes weken nadat de betalingstermijn van de factuur is verstreken of binnen 60 dagen na de aflevering van de producten. De wetgever hanteert deze termijnen omdat de levering van de producten en het versturen van de factuur niet altijd gelijk lopen. Deze termijnen gelden ook in het geval van faillissement.

Nog een voorbehoud
Het recht van reclame vervalt daarnaast ook wanneer de producten door uw klant zijn doorgeleverd aan een een derde. Bent u bijvoorbeeld een toeleverancier van webwinkels, dan kunt u het recht van reclame niet inroepen wanneer uw klant de door u geleverde producten heeft doorverkocht aan zijn klanten via zijn webshop. Daarnaast moeten de producten die u terugvordert nog in de staat verkeren waarin u ze heeft afgeleverd. Is er van het door u afgeleverde hout een bankje gemaakt? Ook dan heeft u helaas pech.

Altijd verstandig
Naar aanleiding van het bovenstaande kan gezegd worden dat het recht van reclame in een aantal gevallen een uitkomst kan zijn, maar dat daar echter wel een aantal restricties aan zijn gebonden. U moet de termijnen bijvoorbeeld goed in de gaten houden (wat veel werk kan kosten) en het recht kan gemakkelijk vervallen. Het is daarom altijd verstandig toch een eigendomsvoorbehoud op te nemen in uw algemene voorwaarden. Zorgt u er daarbij dan wel voor dat u dit op de juiste manier doet en uw voorwaarden ook op de juiste manier ter hand stelt aan uw klant.