Twinkle | Digital Commerce

Brussel werkt aan Europese beslaglegging

2017-11-11
277294
  • 1:08

Veel bedrijven die geld tegoed hebben van ondernemingen uit het buitenland laten het er uiteindelijk bij zitten als betaling uitblijft. De Europese Commissie wil dat bedrijven voortaan eenvoudig beslag kunnen leggen op de bankrekening van debiteuren over de grens.

Bedrijven zien vaak af van schuldvordering bij buitenlandse schuldenaars omdat ze bang zijn voor ingewikkelde juridische procedures die veel geld en energie kosten. Tot 60 procent van de over de grens uitstaande schulden zou uiteindelijk niet worden afgelost, schrijft E-commercefacts.

600 miljoen euro schade
Ongeveer een miljoen kleine Europese bedrijven zou te kampen hebben met de schuldenproblematiek. Vaak gaat het om spullen die op internet bij hen zijn gekocht, maar waarvan betaling uitblijft. Volgens Brussel loopt de schade op tot niet minder dan 600 miljoen euro, ongeveer 2,6 procent van de jaaromzet van de bedrijven in kwestie.

EU-breed
De Europese Commissie heeft daarom nieuwe regels opgesteld, die voorzien in de introductie van een EU-breed bevel tot conservatoir beslag. De regels, die nog goedkeuring behoeven van het Europees Parlement en de lidstaten, moeten het ook eenvoudiger maken voor particulieren om geld terug te vorderen van frauduleuze verkopers uit andere landen.

Meer informatie vindt u in een verklaring (NL) van de Europese Commissie.