Twinkle | Digital Commerce

Acht veelvoorkomende fouten bij re-platforming

2017-05-27
180101
  • 2:27

Nu het e-commerce systeem is uitgegroeid tot een warrig netwerk van business-critical applications, is re-platforming lastiger geworden. Hoewel het nooit goed was om overhaast veranderingen door te voeren, is het tegenwoordig helemaal vragen om moeilijkheden.

Getelastic.com heeft een lijst opgesteld met acht veelvoorkomende fouten op het gebied van re-platforming. Hieronder vindt u het overzicht.

1. De huidige realiteit van e-commerce niet inzien
E-commerce platforms ontwikkelen zich van monolithische - ‘stand-alone’ - applicaties naar flexibele, gemakkelijk te integreren hubs die high performance shopping diensten leveren in een veelheid aan kanalen. Het niveau van inspanning, risico en samenwerking dat voor deze aanpak nodig is, vraagt om een toegewijd, zeer technisch team met een unieke focus en een mandaat van het hoogste uitvoerende niveau.

2. Focussen op één kanaal ten koste van de kerndoelen
Doelen die tijdelijk populair zijn (zoals nieuwe user experience features) zijn voor een bepaald moment misschien interessant om na te streven, maar technische of strategische doelen leveren veelal een even indrukwekkende ROI op. Er moet dus grote zorg worden besteed aan het overzichtelijk maken en het documenteren van potentiële omzetten van beide type doelen.

3. Doelen niet gezamenlijk en objectief prioriteteren
Niet alleen de doelen van een re-platforming project variëren van tactisch tot strategisch, maar ook de doelen van de verschillende afdelingen; allemaal hebben ze eigen KPI’s en metrics. Deze dienen allemaal te worden gekwantificeerd en geconsolideerd in een single, unified master list zodat er eerlijk en effectief prioriteit aan kan worden gegeven.

4. Alles tegelijk doen
Er zal veel moeten gebeuren en de lijst met doelen zal lang zijn. Managers van alle betrokken afdelingen moeten daarom goed samenwerken en de juiste beslissingen nemen wat betreft een goede fasering van het project, zodat het uiteindelijk de meeste voordelen voor het bedrijf als geheel oplevert.

5. Onderschatten van de impact van veranderingen
Het beëindigen van een bestaande applicatie heeft bijna altijd onverwachte effecten op de hele organisatie, van finance tot operations. Zorg daarom dat u precies weet hoe uw systeem wordt benut door iedere gebruiker, voordat u leveranciers benadert en selecteert.

6. Verkijken op schaalbaarheid
De huidige status van de multichannel-markt vereist een veel ruimere definitie van schaalbaarheid, met nieuwe dimensies die moeten worden overwogen; van API performance tot integratiestabiliteit. Het interpreteren van deze nieuwe mate van ‘scale’ is in rap tempo een belangrijk onderdeel van projectplanning aan het worden.

7. Niet documenteren
Leg de inzichten uit de genomen stappen vast in een formele audit of in een assessmentdocument. Het bij de hand hebben van deze informatie zal het werken met potentiële platformleveranciers en systeembeheerders aanzienlijk structureren, aangezien zij het project snel en accuraat kunnen begroten en effectief met u kunnen samenwerken tijdens de afstemmings-, analyse en uitwerkingsfase.

8. Druk maken om toekomstige behoeftes
Gezien de toenemende innovatie en veranderingen in de e-commerce markt, is een waterfall project methodology niet de beste manier om een korte doorlooptijd te bereiken. Zet uw waardevolle resources in plaats daarvan in op onderdelen die nu van belang zijn, en maak gebruik van agile processes om te werken aan aantoonbare kortetermijndoelen.

Bron:Getelastic.com