Twinkle | Digital Commerce

Wel goed, toch geld terug

2017-11-11
180103
  • 2:15

Hoewel de meeste webwinkeliers waarschijnlijk wel bekend zijn met de 7-dagen bedenktijd, is het voor webwinkeliers die diensten aanbieden aan consumenten toch oppassen. Zij doen er goed aan hun klanten er vóór het sluiten van de overeenkomst op duidelijke en begrijpelijke wijze op te wijzen dat de bedenktijd vervalt wanneer de dienstverlening binnen de bedenktijd van start gaat.

Door: Bieneke Braat

Bedenktijd bij diensten
Veel webwinkeliers die diensten aanbieden weten waarschijnlijk niet dat hun klanten vaak het recht hebben hun geld terug te vragen, ook als de dienst naar volle tevredenheid is uitgevoerd. De bedenktijd geldt namelijk ook voor diensten die op afstand worden afgenomen. En hij gaat lopen vanaf het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten. Dit kan leiden tot merkwaardige maar ook vervelende situaties. Als de dienst bijvoorbeeld binnen de bedenktijd al is uitgevoerd, heeft de consument toch het recht de overeenkomst binnen die tijd te ontbinden en zijn geld terug te vragen.

Gelukkig bestaat er een uitzondering op de regel. Als de dienstverlening namelijk met instemming van de klant is aangevangen voordat de bedenktijd is verstreken is de bedenktijd niet van toepassing. De wet geeft niet aan hoe de instemming moet geschieden maar het zal aan de webwinkelier zijn om dit te bewijzen.

Een belangrijke voorwaarde voor het in kunnen roepen van deze uitzondering is wel dat de klant er op duidelijke en begrijpelijke wijze op is gewezen dat het recht op ontbinding niet van toepassing is als de dienstverlening met zijn instemming is aangevangen voordat de bedenktijd is verstreken. Meerdere rechters hebben al geoordeeld dat de klant niet voldoende duidelijk op de hoogte was   gebracht van de bedenktijd en dat deze daarom wel van toepassing was. Met alle gevolgen van dien, waaronder een klant die niet hoeft te betalen voor de reeds uitgevoerde dienst.

De praktijk
Hoe werkt dit nu in de praktijk? Webwinkeliers die diensten aanbieden zouden in het orderproces op hun website een zinnetje op kunnen nemen waarin de klant er op wordt gewezen dat de dienstverlening na het afronden van de bestelling binnen de 7-dagen bedenktijd zal aanvangen (als dat ook zo is natuurlijk) en dat het recht om de overeenkomst te ontbinden daardoor vervalt. Wie het nog veiliger wil spelen zou zelfs de klant kunnen vragen daarbij een vinkje te zetten voor akkoord.

Let op!
Van belang is dat wanneer de webwinkelier niet aan zijn wettelijke informatieplichten heeft voldaan en de bedenktijd van 7 dagen om die reden verlengd wordt tot drie maanden, de hiervoor besproken uitzondering vervalt. Deze uitzondering gaat echter weer herleven als de webwinkelier alsnog aan de informatieverplichtingen voldoet.  

Bieneke Braat is ICT-jurist bij Legaltree.