Twinkle | Digital Commerce

De gemeente Abcoude heeft Fietsenshop.nu voor de rechter gedaagd, omdat de webwinkel vanuit thuis wordt gerund. Dit zou niet binnen het bestemmingsplan vallen. Te gek voor woorden natuurlijk, want waar moeten beginnende webwinkels dan naar toe?

2017-11-08
133111

De gemeente Abcoude heeft Fietsenshop.nu voor de rechter gedaagd, omdat de webwinkel vanuit thuis wordt gerund. Dit zou niet binnen het bestemmingsplan vallen. Te gek voor woorden natuurlijk, want waar moeten beginnende webwinkels dan naar toe?

Is een beginnende webwinkelier dan zoveel anders dan een advocaat, een huisarts of een fysiotherapeut, die ook vanuit huis haar beroep uitoefend? Thuiswinkel.org volgt de uitkomst van de zaak met grote belangstelling, want de impact voor veel kleine webwinkels kan natuurlijk groot zijn!

Klassiek onderscheid
Gemeentes maken in het vaststellen van hun bestemmingsplannen nog steeds het klassieke onderscheid tussen detailhandel (lees: stenen winkel) en groothandel c.q. bedrijven. Om de eigen, vaak lokale detailhandel en de voorzieningen op dorps- of stadsniveau op peil te houden, schrijven gemeentes dan vaak voor dat detailhandel dient plaats te vinden op daarvoor aangewezen plekken. Dus niet in wijken met een woonbestemming. Tegelijkertijd verbieden ze de detailhandelaar om zich te vestigen op een bedrijventerrein, om te voorkomen dat andere detailhandelaren concurrentie bieden aan de gevestigde winkels in het dorp.

Tussen wal en schip
Webwinkels vallen daardoor tussen de wal en het schip. Zij zijn immers een bedrijf, maar ze zijn ook detailhandelaar! Omdat ze detailhandelaar zijn, mogen ze zich vaak niet vestigen op een bedrijventerrein. Tegelijkertijd moeten ze zich als niet-klassieke winkel echter wel vestigen in daarvoor aangewezen winkelstraten, en dat terwijl ze helemaal geen klassieke winkel zijn. Het moge duidelijk zijn dat je een webwinkel overal en waar je maar wilt kunt runnen. Er is dus niet altijd sprake van een gebonden vestigingsplaats, zoals bij een klassieke stenen winkel.

Niet meer van deze tijd
De rechtszaak maakt duidelijk dat gemeentes vaak nog geen oog hebben voor de specifieke kenmerken van webwinkels. Bedrijven die aan detailhandel doen en die zich richten op consumenten in de hele wereld, kunnen in de klassieke bedrijfsopvatting dan alleen terecht in daarvoor aangewezen detailhandelgebieden. Dat is dus zogezegd te gek voor woorden en niet meer van deze tijd!

Vrije beroepsbeoefenaars
Tegelijkertijd is het zo dat de meeste gemeenten in woonwijken wél toestaan dat zich daar advocaten, huisartsen en andere vrije beroepsuitoefenaars vestigen. Met name kleine beginnende webwinkels zijn met zulke beroepsuitoefenaars goed te vergelijken. Het zou dan ook mooi zijn als gemeenten het voeren van een webwinkel, onder door de gemeente te stellen voorwaarden, wel zouden toelaten in woonwijken.

Economishce motor
Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat gemeenten zichzelf te kort doen door webwinkels van bedrijventerreinen te weren omdat ze aan detailhandel doen. Webwinkels zijn een economische motor van belang die goed is voor de werkgelegenheid in de gemeente die lege plekken op bedrijventerreinen kunnen vullen en waarvan niet gevreesd hoeft te worden dat zij de plaatselijke middenstand beconcurreren omdat zij niet in de plaatselijke vijver vissen maar in de landelijke of wereldvijver.

Kortom het zou goed zijn als gemeenten bij het opstellen van hun bestemmingsplannen rekening houden met het bijzondere karakter van webwinkels.

Vanavond (26-1) meer hierover in de tv-uitzending van PowNews op PowNed, te zien vanaf 22.45 uur op Nederland 3.