Twinkle | Digital Commerce

Extremediscount.nl vraagt schuldeisers om geduld

2017-05-27
180101
  • 1:23

Extremediscount.nl is gestopt met zijn webwinkelactiviteiten omdat het niet langer aan zijn financiële en leveringsverplichtingen kan voldoen. Schuldeisers wordt verzocht zes weken geduld te hebben en tot die tijd  geen rechts- en executiemaatregelen te nemen.

Extremediscount.nl, dat elektronica en witgoed verkocht, maakt sinds afgelopen vrijdag melding van de ‘betalingsonmacht’ op zijn website. Het schrijft dat de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten in de avond van 15 november noodzakelijk is gebleken. Niet lang daarna werd Extremediscount.nl geroyeerd als lid van Thuiswinkel.org.

Insolventiebureau
Extremediscount.nl zegt op zoek te gaan naar geldschieters om aan zijn verplichtingen te voldoen. Het bedrijf uit het Brabantse Goirle schrijft: ‘Onder begeleiding van een insolventiebureau worden momenteel mogelijkheden bezien teneinde uit deze ontstane impasse te geraken. Derhalve verzoeken wij u uitstel van betaling te verlenen voor een periode van zes weken. Gedurende deze periode wordt getracht externe financiering te verkrijgen waarmee een buitengerechtelijk akkoord kan worden aangeboden.’

‘Faillissement schadeverhogend’
De noodlijdende webwinkelier geeft zelf antwoord op de vraag waarom geen faillissement is aangevraagd: ‘Gezien de omstandigheid dat integrale betaling van de schuldenlast niet mogelijk is, zou het wellicht voor de hand liggen het faillissement aan te vragen. Dit zal echter naar verwachting slechts schadeverhogend werken voor alle bij de onderhavige zaak betrokkenen en bij een faillissement zal naar hoogste waarschijnlijkheid externe financiering en derhalve enige vorm van financiële compensatie niet meer mogelijk zijn.’

Appel
Extremdiscount.nl besluit met het appel om, ‘in het belang van eenieder’ geen rechts-en executiemaatregelen te nemen. Het bedrijf is niet bereikbaar voor commentaar en laat weten dat, ‘gezien het grote aantal crediteuren slechts eenzijdige communicatie naar alle crediteuren kan plaatsvinden’.