Twinkle | Digital Commerce

ICTWaarborg helpt zwarte lijst creditcardfraudeurs vullen

2017-11-11
129111
  • 2:02

ICTWaarborg gaat samen met Perseuss kijken of het creditcardfraude kan terugdringen door informatie over fraudeurs te delen. Leden van de branchevereniging voor computerverkopers kunnen bestaande zwarte lijsten inzien en aanvullen.

Perseuss is een Nederlandse community die in de luwte opereert en zijn informatie vooral betrekt van de toeristische industrie en de creditcardmaatschappijen. De samenwerking tussen ICTWaarborg en Perseuss betreft in eerste instantie een pilot.

Twintig webwinkeliers in computers en computeronderdelen bekijken of het delen van informatie bijdraagt aan het voorkomen van fraude. Sander Vale, directeur van ICTWaarborg: ‘De pilot is gratis. Bij succes zullen we waarschijnlijk een kleine bijdrage vragen. Ik hoop dat alle ongeveer tweehonderd webwinkeliers onder onze leden zich uiteindelijk zullen aansluiten.’

Gewilde producten
Alternate is één van de participanten in de pilot. Commercieel directeur Mark Vrijvogel motiveert: ‘Betalingsfraude op internet komt helaas steeds vaker voor, wellicht in onze branche nog wel meer dan in andere branches. Computers zijn gewilde producten en online-betaling met creditcards is meer regel dan uitzondering. Wij slaan dan ook graag de handen ineen om als branche een vuist te maken tegen creditcardfraude.’

Alarmbelletje
Op de zwarte lijst van Perseuss staan geen namen van personen, maar wel combinaties van IP-adressen, e-mailadressen, woonadressen en postcodes vermeld. Bij participerende online-verkopers, die het systeem zelf ook voeden, gaat een alarmbelletje rinkelen als vanuit verdachte hoek een bestelling binnenkomt. ‘Wat nog niet wil zeggen dat alle orders dan direct worden geweigerd’, nuanceert Vale.

Waarborginstituut
ICTWaarborg is de rechtsopvolger van NLCW, een branchevereniging voor computerwinkeliers. Met de naamsverandering van 1 januari is de belangenclub ook een waarborginstituut geworden. Het keurmerk dat leden sindsdien voeren, wordt verwijderd wanneer ze bindende adviezen van een geschillencommissie in de wind slaan. Als een aangesloten winkelier failliet gaat, helpt ICTWaarborg consumenten bij de aanspraak op garanties. Volgens Vale is het ledental van de branchevereniging dit jaar verviervoudigd tot meer dan duizend bedrijven. Ongeveer een vijfde deel daarvan beschikt (ook) over een webwinkel.

Incidentenregister
Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, zei bij de lancering van het ICTWaarborg dat het ‘prima is dat sectoraal verantwoordelijkheid wordt genomen’. De branchevereniging voor de hele thuiswinkelbranche repte zelf jarenlang over een incidentenregister, maar dat initiatief is een stile dood gestorven bleek afgelopen mei. Jongen zei daar toen over: ‘Zo’n register opzetten kost geld omdat het toegankelijk moet zijn voor alle leden. Als je het doet, dan moet je het goed doen. De kosten wogen niet op tegen de baten, zeker gezien het feit dat er al bestaande partijen zijn die ook dit soort informatie aanbieden.’