Twinkle | Digital Commerce

Thuiswinkel.org stapt uit Europese koepel Emota

2017-11-11
180101
  • 1:47

Thuiswinkel.org heeft het lidmaatschap opgezegd van Emota, de Europese koepelorganisatie voor verkoop op afstand. De belangenvereniging praat momenteel met partijen om te komen tot de oprichting van een nieuw Europees e-commmerce platform, waarin ook plaats is voor bedrijven.

Emota (European E-commerce and Mail Order Trade Association) werd in de jaren zeventig opgericht om belangenbehartigers voor postorderaars en direct marketing-bedrijven uit verschillende landen samen te brengen. ‘Het is van oudsher een club van traditionele verkopers op afstand’, aldus Thuiswinkel.org-directeur Wijnand Jongen. ‘Helaas is Emota er onvoldoende in geslaagd mee te groeien met de Europese e-commerce markt’.

Brief aan Barosso
Tekenend daarvoor was de brandbrief die thuiswinkelorganisaties uit verschillende landen, waaronder ook een aantal niet Emota-leden, stuurden naar Barosso. Ze wilden aan de voorzitter van de Europese Commissie hun zorgen uiten over de nieuwe regels omtrent vertical restraints, die inmiddels in een verordening zijn vastgesteld. Jongen: ‘Emota heeft die brief mede ondertekend, maar het initiatief kwam niet van hen.’

Mota
Met de stap uit Emota, een besluit dat formeel nog door het bestuur van Thuiswinkel.org moet worden bevestigd, volgt de Nederlandse belangenvereniging het voorbeeld van het Britse Mota (Mail Order Traders Association). Jongen: ‘We hebben sindsdien pogingen ondernomen om die partij weer in de bak van Emota te krijgen, maar dat is mede door een herstructurering niet gelukt. Hopelijk willen de Britten wel participeren in een nieuw Europees platform voor e-commerce, dat naast Emota kan bestaan.’

Samen optrekken
Thuiswinkel.org voert al enige tijd gesprekken met niet nader genoemde partijen om te komen tot dat nieuwe pan-Europese netwerk, waarin ook bedrijven kunnen participeren. Volgens Jongen is het van belang dat online-verkopers in Europa samen kunnen optrekken in Brussel. Verder wijst de directeur op de waarde van internationale kennis- en informatie-uitwisseling. De precieze invulling van het platform, als het er al komt, is nog ongewis. Jongen: ‘Het kan nog alle kanten op.’

Europees keurmerk
Thuiswinkel.org pleitte eerder dit jaar binnen Emota voor de komst van een nieuw Europees keurmerk voor crossborder shopping. Volgens Jongen bestaat de behoefte daaraan nog steeds: ‘We gaan kijken of we binnen een eventueel nieuw platform voldoende draagvlag kunnen creëren om zo’n keurmerk van de grond te tillen.’