Twinkle | Digital Commerce

Van der Hoeven wil opt-in bij cookies verplichten

2017-11-11
180101
  • 1:32

Demissionair minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken is van plan een opt-in regeling verplicht te stellen voor cookies, de kurk waar affiliatesites op drijven. Zo moet de privacy van burgers op internet beter worden gewaarborgd.

Van der Hoeven kondigde dat vanochtend aan op BNR Nieuwsradio. Ze zei onder meer: ‘Internetbedrijven zullen straks echt de consument eerst moeten informeren waar die cookies toe dienen en ook om toestemming vragen voordat ze zo’n cookie op je computer plaatsen.’ En: ‘Ze worden gewoon gebruikt om mensen te volgen en jij moet dus weten in hoeverre je daar bij betrokken bent en dat is gewoon absoluut noodzakelijk .’

Platform Affiliate Netwerken
Hoe de voorgestelde wetswijzing, feitelijk een vertaling van herziene Europese telecomrichtlijnen,  precies wordt geformuleerd is nog niet bekend. Het Platform Affiliate Netwerken (PAN) toonde zich tegenover Twinkle weinig zorgelijk toen in november de richtinggevende Europese regels werden uitgevaardigd.

Daarin wordt niet gerept over een opt-in verplichting, maar wel over een informatieplicht en een plicht tot het bieden van een eenvoudige opt-out. Uit de Brusselse tekst: ‘The methods of providing information and offering the right to refuse should be as user-friendly as possible.’ Bij de computergebruiker die niets doet, kunnen dus nog gewoon cookies worden geplaatst.

De Brusselse verplichtingen tot informatie en opt-out gelden overigens niet voor cookies die ‘strikt noodzakelijk’ zijn om een expliciet verzoek van een gebruiker te kunnen inwilligen. Bijvoorbeeld het afhandelen van een online-aankoop.

Zorg- en meldplicht providers
Het Nederlandse wetsvoorstel zal behalve in een opt-outverplichting voor cookies ook voorzien in aangescherpte regels over de zorgplicht voor providers. Als het aan Van der Hoeven ligt komt er daarnaast een meldplicht voor providers: ze moeten consumenten actief op de hoogte stellen als hun persoonsgegevens 'op straat' zijn beland.

U kunt het radio-interview met Van der Hoeven via deze link beluisteren.