Twinkle | Digital Commerce

E-tailers maximaliseren duur van uitschrijving

2017-05-27
493338
  • 1:42

Minder dan de helft van de Amerikaanse online-retailers informeert de consument over de duur van een uitschrijving als e-mailabonne. En als ze het doen, maximaliseren ze vaak de termijn. Dit blijkt uit een nieuw rapport van Responsys.

Van de onderzochte online-retailers laat 43 procent abonnees weten hoe lang het duurt voordat een opt-out verzoek is doorgevoerd. Dat is ruim een derde meer dan 2008.

14, 3 of 7 dagen
Bijna de helft (49 procent) maakt voor de feitelijke afmelding gebruik van het toegestane aantal dagen, veertien oftewel tien werkdagen (volgens de CAN-SPAM Act uit 2003). Dit aantal is met 6 procentpunten gedaald in vergelijking met de 55 procent in 2008. 27 procent van de online-retailers geeft aan dat abonneeopzeggingen onmiddellijk of uiterlijk binnen drie dagen worden verwerkt, tegenover 22 procent in 2008. Het percentage online-retailers dat verklaart opzeggingen binnen zeven dagen door te voeren, is licht gestegen: van 23 naar 24 procent.


Nauwkeurige prognose
Responsys adviseert online-retailers consumenten te voorzien van een nauwkeurige prognose over de duur van uitschrijving. Als de consument denkt dat het direct gebeurt, maar er toch nog een paar weken overheen gaan, krijgt de klant vaak nog een ongewenst bericht in zijn mailbox. Gevolg is dat het consumentenvertrouwen wegvalt en het aantal spamklachten toeneemt. Responsys merkt daarbij op dat het ‘tiendagenprincipe’ eigenlijk is gericht op offline-uitschrijvingen en niet zozeer op online-afmedlingen. Moderne e-mailtechnologie maakt het, volgens Responsys-analisten, mogelijk om de meeste uitschrijvingverzoeken onmiddellijk te verwerken. 

Ontvangen e-mails na uitschrijving
Uit het rapport van Responsys komt ook naar voren dat het aantal e-mails dat nog wordt verzonden naar consumenten die zich reeds uitschreven, is toegenomen. Dat komt mede door het toenemnd aantal mails dat online-retailers versturen; 30 procent van de online-retailers verstuurt nog minstens één e-mail na een opt-out verzoek, in 2008 was dit nog 26 procent.

Het complete rapport van Responsys kunt hier downloaden. De statistieken en grafieken in dit rapport zijn gebaseerd op verzamelde data tussen november 2009 en januari 2010. Daarbij heeft Responsys afmeldingen voor e-mailabonnementen van honderd grote Amerikaanse online-retailers geïnventariseerd.


Bron: Retailerdaily.com