Twinkle | Digital Commerce

De wet over online-advertenties

2017-05-26
180101

Online-advertenties, waaronder banners, vormen een belangrijke inkomstenbron op internet. Maar niet alle adverteerders of webwinkeliers staan er bij stil dat er wettelijke regels zijn vastgesteld voor online-adverteren. Schending hiervan kan tot hoge boetes of schadeclaims leiden.

Tekst: Steven Ras

Wie online adverteert, plaatst tegen betaling een advertentie op een website. Een belangrijke vereiste hierbij is dat de advertentie als zodanig duidelijk herkenbaar is. Voor banners gaat dit vaak goed, maar bij advertorials en gesponsorde inhoud (bijvoorbeeld spelletjes) lang niet altijd. Een advertorial waarbij niet duidelijk wordt aangegeven dat er een commerciële boodschap in het artikel zit verwerkt, voldoet niet aan deze vereiste. Daarnaast is het essentieel dat uit de advertentie de identiteit van de adverteerder herkenbaar is. De bezoeker moet kunnen achterhalen wie de advertentie heeft geplaatst en hoe hij de adverteerder kan bereiken. Dit kan op meerdere manieren. Zo kan er bij of in de advertentie een duidelijk herkenbare verwijzing naar de website van de adverteerder worden geplaatst, bijvoorbeeld met een aanklikbaar icoon of logo. Deze website moet dan weer aan de informatieverplichtingen voldoen die gelden voor dienstverleners die op internet actief zijn (artikel 3:15d Burgerlijk Wetboek).

Herkenbaar verwijzen
Het is niet verplicht om de naam van de adverteerder expliciet in de advertentie op te nemen. Dit blijkt uit de parlementaire behandeling van dit wetsartikel. Het is voldoende als er duidelijk en herkenbaar wordt verwezen naar een website waarop blijkt wie de adverterende partij is. De advertentie zelf heeft dan dus geen icoon, logo of naam van de adverteerder nodig. Aan het vereiste van een duidelijke en herkenbare verwijzing kan dus worden voldaan door de advertentie met een link direct te laten verwijzen naar de website van de adverteerder. Het plaatsen van de muis op de banner toont dan bovendien direct in de statusbalk van de internetbrowser het adres van de website van de adverteerder. Hiermee lijkt op duidelijke en herkenbare wijze de identiteit van de adverteerder opgenomen te zijn in de advertentie en is er dus verder geen vermelding van de identiteit van de adverteerder noodzakelijk. Indien u niet aan deze vereisten voldoet, is er sprake van een oneerlijke handelspraktijk. Uw concurrenten kunnen u op grond daarvan een proces aandoen. Ook kan de Consumentenautoriteit een boete opleggen zodra die dit constateert. 

____________________

Stel uw vraag
Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Stel een vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nl.
____________________

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 3-2010.