Twinkle | Digital Commerce

Garantie: wanneer een product kapot gaat in de eerste zes maanden na aflevering

2017-11-11
180101
  • 1:55

Een van de lastigste (en vervelendste) juridische aspecten waar de webwinkelier mee te maken krijgt bij de online verkoop van zijn producten is wel de garantieregeling uit het Burgerlijk Wetboek.


De ondernemer hoopt natuurlijk dat hij na de levering van het product een tevreden klant overhoudt, die slechts terugkomt om een nieuwe bestelling te doen. Helaas is dat niet altijd het geval: het geleverde product kan bijvoorbeeld erg snel na aflevering kapot gaan.

Bewijslast
Wanneer het product binnen zes maanden na aflevering kapot gaat, wordt op grond van de wet (artikel 7:18 lid 2 BW) vermoed dat het product al bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. Met andere woorden: men gaat er dan vanuit dat het defect niet door de consument is veroorzaakt maar dat het al in het product aanwezig was. Het is dan aan u om aan te tonen dat dit niet het geval is. En inderdaad, dit moet u echt bewijzen. Alleen stellen dat het product door onjuist, abnormaal, onkundig of ander gebruik van de consument kapot is gegaan is niet voldoende.

Buiten dekking garantievoorwaarden
Ter illustratie: in een deze week gepubliceerde uitspraak heeft de rechter een online verkoper van mobiele telefoons in het ongelijk gesteld omdat hij niet 'heeft aangetoond en ook niet aannemelijk heeft gemaakt' dat de schade door de consument zelf is ontstaan. Dit ondanks dat het bedrijf dat de reparatie verrichtte van mening was dat het ging om schade die buiten de dekking van de garantievoorwaarden viel. Hierop heeft de verkoper zich waarschijnlijk niet beroepen.

Onderbouwing
De verkoper had slechts een paar (naar ik uit de uitspraak begrijp onduidelijke) foto's overlegd zonder nadere onderbouwing. Dit, opgeteld bij het feit dat de verkoper had aangegeven dat hij alsnog bereid was de reparatiekosten te vergoeden, bracht de rechter tot het oordeel dat het gebarsten scherm niet veroorzaakt was door de consument en de verkoper dus gehouden is de reparatiekosten te vergoeden.

Deskundigenrapport
Waar het op neer komt: het is belangrijk om, wanneer een consument zich in de eerste zes maanden na aflevering tot u wendt met een kapot product, goede bewijzen voorhanden te hebben om aan te kunnen tonen dat het toch echt de schuld van de consument is, bijvoorbeeld door het overleggen van een uitgebreid deskundigenrapport. Dit is blijkens de jurisprudentie helaas echter lang niet zo gemakkelijk als het klinkt.