Twinkle | Digital Commerce

Jongen: ‘Voorgestelde EU-bepaling uit de tijd’

2017-05-27
180101
  • [nieuws]
  • 1:35

Thuiswinkel.org doet een dringend beroep aan de Europese Unie om een bepaling over selectieve distributie te schrappen uit een conceptrichtlijn. Ondertussen pleit de belangenvereniging voor de komst van een Europees keurmerk voor crossborder shopping.

In een vanmiddag uit te vaardigen statement reageert Thuiswinkel.org op berichten in de media die gevoed zijn door Reuters. Het persbureau kreeg inzage in een conceptrichtlijn die bestaande Europese mededingingsregels al in mei moet vervangen. Daarin staat dat merken van webwinkeliers kunnen eisen dat ze minimaal één fysiek verkooppunt hebben. Levering aan pure players wordt zo aan banden gelegd. Onder meer Amazon en eBay spraken al schande van het voorstel.

Krachtige lobby
Volgens Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org, zou implementatie van de nu voorliggende richtlijn zorgen voor een inperking van de markt: ‘Leveranciers krijgen de gelegenheid de markt op juridische gronden af te schermen. Dat is niet meer van deze tijd. Door een krachtige lobby willen we voorkomen dat het zover niet komt. De Europese Unie zou zich niet voor het karretje van de luxemerken moeten laten spannen.’

Crossborder shopping
Volgens Jongen is het van belang dat drempels voor e-commerce worden geslecht in plaats van opgeworpen. Net als Neelie Kroes, in haar tweede termijn als eurocommissaris belast met e-commerce, hoopt hij dat crossborder shopping eindelijk wat meer van de grond gaat komen in Europa.

Europees keurmerk
In dat heeft licht Jongen binnen de Europese koepelorganisatie Emota gepleit voor de komst van een Europees keurmerk. Dit waarborg zou consumenten vertrouwen moeten bieden bij het doen van aankopen over de grens. Volgens Jongen zou het Thuiswinkel Waarborg, met zijn geschillencommissie, als voorbeeld kunnen dienen voor het Europese keurmerk. ‘Het gaat om een keurmerk voor crossborder shopping, niet bedoeld dus ter vervanging van nationale keurmerken. Het staat nog in de kinderschoenen, maar nu die Europese richtlijn eraan zitten te komen lijken zaken binnen Emota wel sneller van de grond te kunnen komen.’