Twinkle | Digital Commerce

Thuiswinkel.org steunt pleidooi risicoaansprakelijkheid

2017-11-11
169130
  • 1:51

In een lijst met 'tien geboden' over de privacy van consumenten pleit De Consumentenbond voor de invoering van risicoaansprakelijkheid voor bedrijven. Die zouden niet langer verstoppertje moeten kunnen spelen bij fraude of diefstal van persoonsgegevens. Branchevereniging Thuiswinkel.org steunt de campagne.

De tien opgestelde privacyrechten voor consumenten zijn onderdeel van de nieuwe campagne 'Wie ben ik?' van de Consumentenbond, die wordt gesteund door het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en hoogleraar informatierecht Han Franken. In het zesde punt uit de lijst is de risicoaansprakelijkheid voor bedrijven vervat.

Fraude en identiteisdiefstal
In een reactie aan het AD praat Felix Cohen, directeur van de Consumentenbond, specifiek over webshops: 'Criminelen stelen persoonsgegevens en creditcardnummers van een webwinkel. Gevolg: fraude en identiteitsdiefstal. Dan kan de consument schade lijden en veel kosten maken om de problemen te verhelpen. Alle materiële en immateriële schade moet je kunnen verhalen op het bedrijf. Dat kan zich niet meer verschuilen achter overmacht en smoesjes.'

Bewijslast omdraaien
Met de risicoaansprakelijkheid voor bedrijven wil De Consumentenbond de bewijslast omdraaien, aldus Cohen: 'Consumenten moeten nu zelf voor de rechter de schuld van het bedrijf aantonen en dat is vaak heel moeilijk. Niet voor niets is er in Nederland nog geen cent schadevergoeding uitgekeerd aan gedupeerde klanten.'

Evident
Branchevereniging Thuiswinkel.org laat bij monde van directeur Wijnand Jongen weten met de Consumentenbond mee te voelen: 'Het is evident dat bedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen en persoongegevens afdoende moeten beschermen. Bij de certificering van onze leden onderkennen we dat door een standaard aan te houden, waarbij het gaat om de aanwezigheid van een SSL-certificaat.'

Zwakste schakel
Jongen tekent verder aan dat de mate van fraudegevoeligheid afhangt van de zwakste schakel in de keten: 'Het is duidelijk dat 3D Secure een goed middel is om misbruik een halt toe te roepen. Waar de acquiring banken van webwinkeliers 3D secure ondersteunen, doen veel issuing ofwel consumentenbanken dat niet.'

Toch accepteren
Gevolg is dat wanneer een consument de 3D Secure-procedure niet volgt (en een betaling dus niet authenticeert via PIN, red.), een transactie in veel gevallen toch wordt geaccepteerd. Dat maakt de keten zwak, stelt Jongen.

Positioning paper
In een positioning paper over online-betalen, dat Thuiswinkel.org op 5 maart presenteert tijdens het Online Betaal Congres, gaat de branchevereniging volgens Jongen uitgebreid in op deze thematiek.