Twinkle | Digital Commerce

CBS: ‘Steeds meer webshoppers opgelicht’

2017-05-27
692569
  • 1:38

Steeds meer Nederlanders vanaf 15 jaar worden het slachtoffer van malafide webshops. Dat heeft niet alleen te maken met de aanwas van nieuwe shoppers; ook mensen die al langer online kopen, worden vaker opgelicht volgens het CBS.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt vanochtend rapport (pdf) uit over cybercrime in Nederland. Uit vergelijkingen over de jaren 2012, 2013 en 2014 blijkt dat de ‘online koopfraude’ is toegenomen, gemeten naar slachtoffers; afgelopen jaar kreeg 3,3 procent van de bevolking ermee te maken. In 2013 was dit nog maar 2,7 procent. Het percentage webshoppers groeide de afgelopen jaren niet zo hard.

5,8 procent van de webshoppers
Van alle Nederlandse webshoppers werd afgelopen jaar 5,8 procent het slachtoffer van online koopfraude, versus 5,3 procent in 2012. Ook bestaande online kopers worden dus vaker de dupe. Daarbij moet worden aangetekend dat ze gemiddeld steeds meer aaankopen zijn gaan doen op internet.

Verkoopfraude stabiel
Het CBS brengt ook online verkoopfraude in beeld: Daarover schrijft het bureau: 'Verkoopfraude, waarbij geleverde goederen of diensten niet betaald worden, is de afgelopen
jaren niet veranderd. Deze vorm van fraude komt ook duidelijk minder vaak voor dan koopfraude. In 2014 had 0,1 procent van de bevolking (bijna 20 duizend personen) hier mee te maken.' Overigens splitst het CBS de verschillende soorten online koop- en verkoopfraude niet uit.

Minder slachtoffers van hacken of identiteitsfraude
Hieronder is te zien dat meer Nederlanders te maken kregen met online koopfraude en minder met hacken of identiteitsfraude. Toch zorgt hacken jaarlijks nog voor een aanmerkelijk groter aantal slachtoffers:

Hoogopgeleiden
Het percentage slachtoffers is het hoogst bij hoogopgeleiden. Dat geldt voor alle drie de vormen van cybercrime waarover het CBS rapporteert:

‘Hoogopgeleiden krijgen vaker met identiteitsfraude en hacken te maken dan laagopgeleiden, ook als er rekening mee wordt gehouden dat ze vaker actief zijn op internet. Dat hoogopgeleiden vaker de dupe zijn van koopfraude komt doordat zij vaker online shoppen’, schrijft het statistisch bureau.