Twinkle | Digital Commerce

Performance based adverteren presteert goed

2017-05-27
169130
  • 1:13

IAB Nederland rapporteerde onlangs een lichte daling van de uitgaven aan online advertising. Aan de prestaties van performance based marketing heeft het niet gelegen, hebben vijf aanbieders gezamenlijk laten weten.

Daisycon, M4N, Testnet, Scoot Media en de Online Marketing Group (OMG), naar eigen zeggen de vijf grootste aanbieders van performance based marketing in Nederland, boekten in het laatste kwartaal van 2008 groeipercentages van 40 tot 100 procent.

Positief
Het gemiddelde groeipercentage, dat volgens de bedrijven neerkomt op 65 procent, steekt positief af tegenover de daling in de online-advertentiebestedingen van 0,6 procent, die IAB Nederland openbaarde.

Vertekend beeld
Edwin Basten, algemeen directeur van OMG, zegt niet te twijfelen aan de cijfers van IAB Nederland, dat M4N en Scoot Media in zijn berekeningen meenam: 'Maar de cijfers doen geen recht aan de sterke ontwikkeling van performance based advertising, grofweg te verdelen in affiliatemarketing en direct response marketing. Die disciplines doet het ontzettend goed.'

Bereik
Dat impliceert dat de overige uitgaven aan online advertising behoudens search (IAB Nederland neemt die niet mee, omdat het niet over de cijfers van Google kan beschikken, red.) sterk moeten zijn afgenomen. Daarbij gaat het om reclame die is gericht op bereik, bijvoorbeeld via het cpm-model.

10 procent groei op jaarbasis
Over heel 2008 kwamen de netto bestedingen aan online display advertising uit op 159,5 miljoen euro, een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van 2007. De cijfers zijn afkomstig van Nielsen Media Research en gebaseerd op de input van twintig internetexploitanten.