Twinkle | Digital Commerce

Volledige liberalisering van de postmarkt kan niet uitblijven

2017-11-11
170130
  • 1:16

Met instemming heeft Thuiswinkel.org kennis genomen van het CAO-akkoord dat de postbedrijven Sandd en Selekt Mail onlangs hebben bereikt met de vakorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Publieke Zaak, CNV Bedrijvenbond en BVPP. Na het onverwachte uitstel van de liberalisering afgelopen mei gaat Thuiswinkel.org ervan uit dat hiermee de volledige liberalisering van de Nederlandse postmarkt per 1 januari 2009 doorgang kan vinden.

'De liberalisering  heeft totnogtoe een eerste stap betekend in het komen tot een balans in de marktverhoudingen en geresulteerd in een nieuwe dynamiek in de Nederlandse postmarkt', zegt Ed Nijpels, voorzitter van Thuiswinkel.org. 'Onze leden en consumenten zijn hierbij gebaat geweest, omdat dit mede heeft geleid tot een versnelde groei van onze branche. Verder uitstel van volledige liberalisering zal een stap achteruit zijn en wij vrezen zelfs voor een verschraling van het postale aanbod, omdat de nieuwe postbedrijven niet meer zullen kunnen doorgroeien de komende jaren.'

Na het uitstel in mei heeft het kabinet een duidelijke opdracht meegegeven aan de nieuwe postbedrijven om over te kunnen gaan tot volledige liberalisering. Met het CAO-akkoord is aan de voorwaarde omtrent de arbeidsvoorwaardenontwikkeling in Nederland volledig voldaan. Ook de ontwikkelingen in Duitsland leiden tot een beter Level Playing Field, nu de regering aldaar een nieuw btw-voorstel heeft ingediend. Daarmee is de weg vrij om de afnemers op de Nederlandse postmarkt volledige vrijheid van keuze te bieden.