Twinkle | Digital Commerce

Help! Mijn webwinkel is gestolen

2017-05-26
  • 2:23

Regelmatig worden teksten, afbeeldingen en soms gehele ontwerpen van webwinkels overgenomen door anderen. Deze werken zijn echter auteursrechtelijk beschermd. Wanneer een 'collega' uw shopontwerp kopieert, handelt hij in strijd met het auteursrecht. In dit artikel bespreek ik wat u kunt doen tegen deze overtreders.

Tekst: Steven Ras

Niet iedere vorm van gelijkenis is automatisch inbreuk op het auteursrecht. Vrijwel elke webwinkel heeft bijvoorbeeld een afbeelding van een winkelwagentje en tabs voor de verschillende categorieën. Dat mag gewoon. U mag zelfs een vergelijkbare kleurstelling hanteren. Maar neemt iemand uw websiteontwerp tot in detail over, dan kan dat wel inbreuk zijn. Zeker als er verwarring kan ontstaan bij bezoekers over wiens webwinkel het nu eigenlijk is.

Waar liggen de rechten?
Om de vraag te beantwoorden of u hiertegen kunt optreden, is het belangrijk om te weten bij wie de auteursrechten berusten. Wanneer de website is ontwikkeld bij een webdesignbedrijf, berusten de auteursrechten meestal daar. Het bureau verstrekt u dan enkel een gebruikslicentie. Hiermee kunt u niet optreden tegen de auteursrechtinbreuk. U kunt het bureau wel verzoeken om dat voor u te doen, u te machtigen of de auteursrechten aan u over te dragen.

Optreden tegen auteursrechtinbreuk
Het is aan te bevelen om de volgende manieren van optreden te hanteren:

1. Kennisgeving
Spreek de inbreukmaker aan op auteursrechtinbreuk, bijvoorbeeld per e-mail of een brief van een jurist. In de meeste gevallen is dit voldoende om hem te laten stoppen. Soms is de ander zich van geen kwaad bewust. Dat kan als de ontwerpers het design eigenhandig hebben overgenomen van een andere webwinkel. Toch is hier dan sprake van inbreuk op het auteursrecht en moet diegene het ontwerp (laten) aanpassen. De kosten kan hij verhalen op zijn webdesignbedrijf. De auteursrechthebbende kan zelf ook overwegen het webdesignbedrijf aan te spreken op de inbreuk.

2. Notice & takedown melding
Ten tweede kunt u de webhostingprovider van de inbreukmaker aanspreken door middel van een zogenaamde notice & takedown-melding. Webhostingproviders moeten websites die onmiskenbaar onrechtmatig zijn, blokkeren. Als de host dit nalaat, dan kunt u die eveneens aansprakelijk stellen.

3. Rechtszaak
Ten derde kunt u een rechtszaak tegen de inbreukmaker aanspannen. Dit is de laatste optie, omdat processen lang duren en veel kosten. Aangezien het hier een geschil over intellectuele rechten betreft, is het voor de auteursrechthebbende mogelijk om de reële proceskosten (alle advocaatkosten) vergoed te krijgen.


Praktische tips

Laat webwinkeldesigners de auteursrechten aan u overgedragen of u een uitgebreide licentie verstrekken
laat een webdesignbureau niet geheel afgaan op de het ontwerp van de concurrent vraag het webdesignbedrijf of het ontwerp uniek is of dat zij een (exclusieve) licentie erop hebben, want soms worden dezelfde templates voor meerdere webwinkels gebruikt.


Stel uw vraag

Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Stel een vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nl.


Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 6-2008