Twinkle | Digital Commerce

Toegankelijke webwinkel wordt de standaard

2023-11-23
1000562
  • 3:19

Vanaf juni 2025 treedt de European Accessibility Act (EAA) in werking. Het doel van deze EU- toegankelijkheidsrichtlijn 2019/882 is via de toegankelijkheid van producten en diensten obstakels weg te nemen die mensen met een beperking belemmeren om volledig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Webwinkels moeten voldoen aan eisen voor toegankelijkheid.

Tekst: Jan Jaap Slobbe

Digitale toegankelijkheid Er zijn in Nederland meer dan 2,5 miljoen mensen met een visuele, auditieve, motorische of psychische beperking. Zij kunnen regelmatig niet of moeizaam gebruik kunnen maken van webshops, apps of digitale producten. Websites moeten namelijk op een bepaalde manier gebouwd worden om toegankelijk te zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat de techniek op de website rekening houdt met blinde mensen die spraaksoftware gebruiken. Zij zien vanwege hun beperking niet hoe de site eruit ziet. Ondanks dat is het wel belangrijk dat zij de gehele site kunnen gebruiken. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het toevoegen van ondertitels bij een video. Als een video geen ondertitels heeft kan iemand die doof is de video niet volgen. Digitale toegankelijkheid richt zich dus op het creëren van toegang tot de informatie voor iedereen.

De EU-lidstaten moeten deze richtlijn (EU) 2019/882 in nationaal recht omzetten. De richtlijn is door het ministerie van VWS omgezet in nationale wetgeving via een implementatiewet die op dit moment ter beoordeling in de Tweede Kamer ligt. Met het wetsvoorstel worden meerdere bestaande wetten gewijzigd ter uitvoering van een Europese Richtlijn. In de praktijk betekent dit dat de richtlijn (EU) 2019/882 in delen wordt ondergebracht in 7 reeds bestaande Nederlandse wetten, zoals de Warenwet, Burgerlijk wetboek en Wet op het financieel toezicht.

E-handelsdiensten die via websites en apps worden aangeboden door webwinkels, moeten worden ontworpen volgens toegankelijkheidseisen van de WCAG. Als een webwinkel niet voldoet aan de gestelde eisen, moet zij de gedetecteerde toegankelijkheidsproblemen oplossen.

Daarnaast moeten dienstverleners in de e-commerce informatie opstellen waarin wordt uitgelegd hoe hun diensten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Deze informatie moet in verschillende toegankelijke formaten beschikbaar zijn, openbaar te raadplegen zijn (bv. via de website) en bewaard worden zolang de webwinkel actief is.

Uitzondering

EU-Richtlijn 2019/882 is niet van toepassing op diensten van ondernemingen met minder dan 10 werknemers en een jaaromzet of een jaarlijks balanstotaal van ten hoogste 2 miljoen euro.

Voordelen van een toegankelijke webwinkel

Toegankelijkheid van je webwinkel wordt wettelijk verplicht vanaf 28 juni 2025. Door aan eisen voor toegankelijkheid te voldoen, voorkom je juridische problemen en onnodige boetes. Maar er zijn genoeg andere redenen om niet te wachten en nu al werk te maken van een toegankelijke webwinkel:

• Als jouw website of app voor iedereen toegankelijk is, dan wordt je potentiële doelgroep groter en vergroot je jouw afzetpotentieel.
• Als je toegankelijkheid goed toepast in de structuur van je digitale producten, dan creëer je voordelen voor je bedrijf op het gebied van vindbaarheid en zichtbaarheid. Op deze manier verbeter je de zoekmachineoptimalisatie (SEO) van je digitale producten. En hoe beter de zoekmachine begrijpt welke informatie er op je website staat, hoe hoger deze verschijnt in de (relevante) zoekresultaten van jouw doelgroepen.
• Het is de ervaring die telt! Bij een goede toegankelijke ervaring komen bezoekers terug, creëer je loyale klanten en ontvang je positieve reviews. Het stimuleert de verkoop én zorgt voor loyale klanten.
• Last but not least:

Wat kun je zelf al doen?

• Bezoek je eigen website met je toetsenbord zonder de muis te gebruiken. Lukt het jou om een product te bestellen?
• Voer je eigen URL in op https://ismijnsitetoegankelijk.nl/ en krijg een eerste indruk over de toegankelijkheid van je webwinkel.
• Laat een technische scan uitvoeren, die jouw website of app toetst aan de hand van vastgestelde standaarden voor toegankelijkheid. Op basis daarvan krijg je inzicht in wat nodig is om alle gebruikers toegang tot jouw product of dienst te kunnen geven.
• Bespreek met de bouwer van je site of app in welke mate zij rekening heeft gehouden met toegankelijkheid van jouw webwinkel.

Wil je meer weten over de gevolgen van de EU-richtlijn 2019/882 en hoe jij je daarop kunt voorbereiden? Laat je dan op 7 december bijpraten tijdens deze workshop

Jan Jaap Slobbe is projectmanager bij Stichting Accessibility.