Twinkle | Digital Commerce

Shop Responsible: van exploratie naar transformatie

2023-10-25
1120630
  • [nieuws]
  • 1:08

Een futureproof Nederlandse e-commercesector. Dat is het doel van Thuiswinkel.org. Een doel dat we alleen kunnen behalen als we de verbinding zoeken en ons samen hard maken om de sector voor te bereiden op de huidige en toekomstige generatie consumenten.

Aan de hand van de Shop Responsible-strategie bewegen we richting een betrouwbare, veiligere, duurzamere en innovatievere sector. Dat doen we samen met leden, ketenpartijen en beleidsmakers. Door het delen van kennis en ervaringen, sorteren we voor op innovaties en technologische ontwikkelingen en werken we naar een uniforme standaard voor de hele sector.

Coalition of Change, het startschot

Het Coalition of Change-diner afgelopen september stond in het teken van het concretiseren van de door sector opgestelde doelen en een doorkijk naar de aanpak om deze doelen te bereiken. In andere woorden: welke doelen stellen we onszelf als sector rondom duurzaamheid en circulariteit, hoe organiseren we duurzame innovatie binnen de keten, en waar hebben we hulp nodig van de politiek?

Buiten het feit dat er een flinke golf aan wet- en regelgeving onze kant op komt, nemen wij als sector onze verantwoordelijkheid om met eigen initiatieven te komen om de consument en het milieu te beschermen. Thuiswinkel.org ontwikkelt daartoe een e-commerce-agenda op onder andere duurzaamheid. De basis daarvan wordt gevormd door de e-commerce duurzaamheidsstandaard, waarop bedrijven zich kunnen laten certificeren. Thuiswinkel.org helpt bedrijven met het doorlopen van de standaard en het ontwikkelen van een verduurzamingsplan.

Wil je deelnemen aan een van deze initiatieven, meld je dan aan via info@thuiswinkel.org.