Twinkle | Digital Commerce

Levering na de Brexit

2021-04-22
1000562
  • 4:17

In het begin van dit jaar heeft de Brexit zijn intrede gedaan. Hiermee is het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer van de Europese Unie. De Brexit heeft onder andere gevolgen voor ondernemers die gevestigd zijn in de Europese Unie, bijvoorbeeld een Nederlandse webshop die fietsen levert aan klanten in het Verenigd Koninkrijk. Welke formaliteiten gelden voor deze ondernemers die leveren aan Britse consumenten? Welke kosten zijn hieraan verbonden? Een kleine schets van de nieuwe regels.

Tekst: Menno Konst

Vrij verkeer van goederen

Het vrij verkeer van goederen is één van de vrijheden van de interne markt van de Europese Unie. Deze vrijheid houdt in dat goederen de landsgrenzen mogen passeren en dat EU-lidstaten hier in principe geen beperking aan kunnen stellen, zoals douanerechten of andere heffingen. Deze vrijheid geldt alleen tussen de lidstaten van de Europese Unie. Door de uittreding van het Verenigd Koninkrijk is een einde gekomen aan het vrije verkeer van goederen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie beperkingen mogen opleggen aan het goederenverkeer. Er zijn echter afspraken gemaakt over de handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Deze zijn neergelegd in een handelsakkoord.

Dit betekent dat de genoemde webshop in de inleiding de fietsen niet zonder meer kan leveren aan Britse klanten. De webwinkelier zal bij het leveren van de fiets naar het Verenigd Koninkrijk rekening moeten houden met een aantal regels.

Afdragen van btw

Als eerste moet de ondernemer btw afdragen voor zijn goederen. Voor goederen die vanuit Nederland worden geleverd aan het Verenigd Koninkrijk moet de ondernemer het 0%-btw hanteren voor de Britse klant. Dit moet hij uiteindelijk aangeven bij de Nederlandse belastingdienst. De ondernemer moet via zijn administratie kunnen aantonen dat de goederen daadwerkelijk zijn geëxporteerd. Voorbeelden van zulke bewijsstukken zijn de vrachtbrief, betalingsbewijs, factuur van de douane et cetera.

Daarnaast moet de ondernemer Britse btw (VAT) afdragen aan de Britse belastingdienst. De ondernemer is hiertoe alleen verplicht als het pakket dat hij exporteert een intrinsieke waarde heeft beneden de £ 135. Met intrinsieke waarde wordt de waarde bedoeld van het product zonder alle bijkomende kosten, zoals verzendkosten. Voor pakketten met een waarde vanaf £ 135 zal de klant bij afgifte de VAT moeten betalen. De ondernemer kan ervoor kiezen om de VAT te betalen voor de klant door zelf de invoeraangifte in te dienen. En om als ondernemer VAT te kunnen afdragen aan de Britse belastingdienst, moet je in het bezit zijn van een Brits btw-nummer. Ondernemers kunnen dit nummer verkrijgen door zich te registeren bij de Britse belastingdienst.

Terug naar ons voorbeeld. De fietsenwebwinkelier moet kijken hoeveel de fiets waard is die hij verkoopt aan de Britse klant. Stel dat die fiets £ 130 kost exclusief bijkomende kosten. De winkelier zal allereerst op de factuur moeten zetten dat hij 0%-btw heft. Ook moet hij alle administratie over de export bewaren. Verder moet de webshop dus een Brits btw-nummer aanvragen, zodat de retailer aangifte kan doen bij de Britse belastingdienst.

Douane

Doordat de goederen worden geleverd aan het Verenigd Koninkrijk, moet hiervan aangifte worden gedaan bij de douane. Om aangifte bij de Nederlandse douane te kunnen doen, heeft de ondernemer een identificatienummer (EORI-nummer) nodig. Hij heeft ook een Brits EORI-nummer nodig, tenzij de Britse klant in het bezit is van zo’n nummer. Daarnaast wordt bij de douane gewerkt met invoerrechten. Dit zijn heffingen in de vorm van percentages die worden geïnd door de douane. De ondernemer kan door middel van een HS-code zien of zijn product onderhevig is aan importheffingen. Een HS-code is een code waarmee een bepaalde productgroep wordt aangemerkt.

Sommige producten zijn echter uitgezonderd van invoerrechten. Dit is het geval als het gaat om goederen van preferentiële oorsprong. Daarmee wordt bedoeld dat een bepaald percentage van de fabrieksprijs in de Europese Unie aan waarde moet zijn toegevoegd. Wanneer het product voldoet aan de eis van oorsprong, kan de ondernemer hiervoor een oorsprongsverklaring aanvragen. Wel moet hij aan de hand van leveranciersverklaringen kunnen bewijzen dat het percentage van de fabrieksprijs daadwerkelijk uit de Europese Unie komt.

Terug naar de fietsenwebshop. De HS-code voor de fiets is 8712. Het invoerrecht vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk is 14 procent van de waarde van de fiets. De fietsenwebshop zal een oorsprongsverklaring kunnen aanvragen als maximaal 45 procent van de fabrieksprijs niet uit de Europese Unie komt. Stel dat 55 procent van de fabrieksprijs van de fiets uit de Europese Unie komt, dan kan de winkelier een oorsprongsverklaring aanvragen en hoeft hij geen invoerrechten te betalen.

Levering

Als de ondernemer alle formaliteiten en administratie heeft geregeld, kan hij de fiets klaarmaken voor transport. Bij internationale verzendingen wordt gebruikgemaakt van Incoterms. Dit zijn internationaal afgesproken termen waarmee wordt aangegeven welke afspraken bestaan tussen de koper en verkoper. Wie draagt bijvoorbeeld de verzendkosten en is verantwoordelijk voor de douaneafhandeling? De ondernemer moet dit melden aan de douane en de klant hier duidelijk over informeren.

Een goed begin is het halve werk

Kortom, met de komst van de Brexit moeten ondernemers zich houden aan nieuwe regels en formaliteiten. Daardoor moet rekening worden gehouden met langere levertijden dan voorheen. De ondernemer kan veel tijd besparen door de levering aan het Verenigd Koninkrijk goed voor te bereiden en op de hoogte te zijn van alle formaliteiten en regels.

Menno Konst is juridisch adviseur bij ICTRecht.