Twinkle | Digital Commerce

CBS: Sterke groei aantal webwinkels in 2020

2021-01-20
1000562
  • [nieuws]
  • 0:47

In 2020 kwamen er meer dan 13.000 webwinkels bij, wat een stijging is van 24 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

In totaal kwamen er afgelopen jaar 68.000 bedrijven bij, een toename van 3,7 procent. Volgens het CBS hangt dit samen met het relatief lage aantal bedrijfsopheffingen, wat weer deels te wijten is aan de publieke steunmaatregelen. De stijging is wel lager ten opzichte van voorgaande jaren. In de periode 2011-2019 groeide het aantal bedrijven in Nederland namelijk met gemiddeld 5,3 procent per jaar.

De sector waarin het aantal bedrijven het hardst steeg is het onderwijs (8,2 procent). Binnen deze sector steeg het aantal bedrijven dat actief is in de studiebegeleiding met ruim 9 procent. Andere sectoren waar het aantal bedrijven groeide, zijn de bouwsector en de gezondheids- en welzijnszorg. Deze namen allebei toe met meer dan 6 procent.