Twinkle | Digital Commerce

Google Shopping feed updates

2018-07-03
43832465
  • 2:29

Google heeft een update vrijgegeven van de feed-specificaties voor Google Shopping. De aanpassingen zouden volledig pijnloos moeten zijn voor adverteerders.

Tekst: Hannah Augur

In plaats van nieuwe vereisten toe te voegen of strenger te worden, versoepelt Google juist het bestaande beleid. Bovendien voegt het bedrijf daarnaast een erg cool attribuut toe voor betere ROI tracking.

Cost of Goods Sold (nieuw)

Cost of Goods Sold (COGS) helpt bij het berekenen van de bruto winst per artikel.
COGS verwijst naar de werkelijke kosten die nodig zijn om een artikel te maken en om een verkoop te realiseren. COGS staat gelijk aan Cost of Sale of Cost of Revenue.

ROI = omzet – COGS

Met de introductie van dit attirbuut helpt Google adverteerders hun winstgevendheid te maximaliseren, door middel van betere planning, biedingen en optimalisatie. Vooral voor adverteerders die sturen op ROI (return of investment) is dit van toegevoegde waarde.

Dit specifieke attribuut is niet vereist, maar wordt waar mogelijk wel aanbevolen.

Versoepeling van regels

* Conditions attribuut: dit is alleen nodig voor gebruikte of refurbished artikelen. Als er geen info voor dit attribuut meegestuurd wordt, gaat Google ervan uit dat het artikel nieuw is. Als een artikel echter als nieuw word gelabeld en de bijbehorende landingspagina anders zegt, kan het aanbod afgekeurd worden.

* Titles attribuut: titels worden nu automatisch afgekapt als ze te lang zijn, in plaats van afgekeurd.

* Descriptions attribuut: zoals hierboven: de tekst wordt automatisch afgekapt, van afkeuring is geen sprake.

NB als een te lange tekst wordt afgekapt in je titel of beschrijvingen, dan markeert Google dit in je account.

Adwords_redirect

Vanaf 1 februari 2019 moeten redirect-linkjes voor AdWords tracking verwijzen naar hetzelfde domein als de URL voor de attributen ‘link’ en ‘mobile link’.

Google wil de mobiele ervaring voor gebruikers stroomlijnen en veraangenamen wil maken. Deze aankondiging volgt ook op de mededeling dat vanaf 30 oktober 2018 parallel tracking verplicht is. Het doel is de gebruiker rechtstreeks naar je website te sturen ( i.p.v. eerst naar de tracking URL toe te leiden) om zodoende je landingspagina sneller te laten laden. Het lijkt misschien een nietszeggende wijziging, maar dit zou het aantal wegklikkende gebruikers gedurende de omleiding moeten doen verminderen.

Het attribuut Adwords_redirect is natuurlijk optioneel, dus is het bovenstaande alleen van invloed op adverteerders die de data ook aanleveren.Attribuut tips

Behalve met enkele aanpassingen komt Google ook met een verzoek: het bedrijf ziet dat veel adverteerders dezelfde fout maken als het gaat om kleur, grootte en link attributen, waarbij de adverteerders afzonderlijke herhalingen van hetzelfde attribuut meezenden.

Bijvoorbeeld [size: 35],  [size: 36], [size: 37] als afzonderlijke stukjes info.

Google legt uit dat adverteerders in dit scenario slechts één van elk attribuut moet doorsturen. Eén kleur attribuut, één maat, één link:

[Color: Red/Green/Black] NIET [Color: Red] [Color: Green] [Color: Black]

Als je één product doorstuurt dat meerdere kleuren bevat, dan kun je deze kleuren opgeven als één kleur attribuut, gescheiden door een schuine streep en koppelteken (geen komma’s):

[Size: small/medium/large] NIET [Size: small] [Size: medium] [Size: Large]

Ten slotte moet er slechts één link worden ingediend voor dit attribuut. Dus kies je belangrijkste URL en verwijder de rest.Dit artikel is vertaald. Het verscheen eerder op de site van Productsup.