Twinkle | Digital Commerce

Hoe help je de consument aan een slimmer huis?

2018-01-29
1000562
  • [onderzoek]
  • 2:35

SmartHome is voor veel bedrijven een hot topic en is vaak onderdeel van trends en ontwikkelingen. Toch zien nog weinig consumenten de toegevoegde waarde ervan. Wat is nodig om consumenten te overtuigen van SmartHome? Die vraag stelde de expertgroep SmartHome van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow zich tijdens afgelopen onderzoeksjaar.

Tijdens hun onderzoek gebruikten de experts een framework om de wereld van SmartHome over vijf jaar te schetsen en dieper onder de huid van de consument te kruipen. Daarbij brachten ze in kaart waarom consumenten nog niet overtuigd zijn van SmartHome en hoe ze hen kunnen aanspreken om SmartHome-toepassingen vaker te gaan gebruiken. Hiervoor ontwikkelden de groep acht concrete oplossingsrichtingen die de branche verder kunnen verdiepen.

De innovators voorbij

Uit de SmartHome Monitor van GfK blijkt dat in 2017 voor het eerst de meerderheid (51 procent) van de consumenten bekend is met de term ‘SmartHome’. Dit geeft aan dat vooral innovators gebruikmaken van SmartHome-toepassingen en dat is slechts een zeer klein percentage van het potentieel. Onder meer twee factoren zijn verantwoordelijk voor het feit dat de markt er nog geen massaal gebruik van maakt. Enerzijds is de ontwikkeling van SmartHome technologisch gedreven, waardoor het speelveld snel verandert. Dat geeft zowel consumenten als bedrijven grote onzekerheid. Anderzijds voelen consumenten zich niet altijd aangesproken door de technische manier waarop bedrijven SmartHome-toepassingen aanprijzen. Technologiebedrijven richten zich vooral op ‘omdat het kan’ en niet op ‘wat het toevoegt’. 

Om een succes te maken van SmartHome, is het dus van belang om zowel de marktontwikkelingen als de consumentenbehoeften scherp in beeld te brengen, analyseert de expertgroep. Door uit te gaan van vier verschillende toekomstscenario’s en de daarbij behorende behoeften van consumenten, helpt het framework uit de bluepaper om als bedrijf in te spelen op de toekomstige wereld van SmartHome. Het biedt praktische handvatten om te kunnen acteren op meerdere werkelijkheden en meerdere typen personen.

Daarnaast geeft de onderzoeksgroep verschillende tips om de consument te laten wennen aan het idee van SmartHome. Volgens de experts kun je consumenten enthousiast krijgen voor deze innovaties wanneer je ze SmartHome laat ervaren. Daarom raden zij onder meer aan om:

  • SmartHome: The Game te ontwikkelen, waarmee consumenten via augmented reality op de hoogte worden gebracht en gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen.
  • SmartHome-as-a-Service uit te rollen, zodat consumenten niet alle apparaten hoeven te kopen maar ook kan huren.
  • SmartHome Calculator te ontwikkelen, waarmee consumenten kunnen berekenen wat het installeren van SmartHome-apparaten ze allemaal kan opleveren.

Weerstand wegnemen

Om de populariteit van SmartHome te vergroten, is het belangrijk om enerzijds inzicht te hebben in hoe de toekomst eruit kan zien en anderzijds te snappen waarom je doelgroep nog niet overtuigd is van de toegevoegde waarde. Door deze weerstand weg te nemen en echt in te spelen op de behoeften van de consument, vergroot je de kans op succes. Dat gaat verder dan een productpush of een technisch verhaal, want 'emotie is daarbij net zo belangrijk', luidt het advies.

In alle gevallen is samenwerking tussen de verschillende aanbieders noodzakelijk. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de brancheverenigingen, maar ook voor individuele bedrijven die het initiatief nemen om innovatieconcepten te ontwikkelen. 'Gezamenlijk kun je een voorsprong nemen op de concurrentie.'

De redactie van Twinkle besteedt de komende tijd aandacht aan de bevindingen van diverse expertgroepen van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow. Zij publiceerden hun conclusies in de bundel 'Tijd voor transformatie: verander vandaag!', gelanceerd op 24 januari. Op de site van ShoppingTomorrow zijn de bluepapers van de verschillende expertgroepen los te downloaden.