Twinkle | Digital Commerce

Zorg met een glimlach

2017-05-26
180101
  • 1:43

Edinho Bos, oprichter van Aldoor.nl, vroeg zich in zijn column in Twinkle 9 (november 2016) af hoe je mensen benadert die kopen vanuit een zorgvraag. Het antwoord komt van Rob Knops, directeur van Hulpmiddelwereld.nl.

De overheid heeft bepaald dat ouderen in Nederland langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Het aantal ouderen dat zijn huis zal moeten aanpassen zodat het toekomstbestendig is, zal alleen maar toenemen. Op dit moment is de markt voor medische hulpmiddelen om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen nog relatief klein. Verwacht wordt dat deze markt exponentieel zal groeien naar een hoogtepunt in 2041.

Een grote doelgroep van ons bedrijf bestaat uit senioren. Wat het bereiken van deze doelgroep complex maakt, is het gegeven dat veel senioren niet erkennen dat ze hulpmiddelen nodig hebben. Dit heeft te maken met het feit dat het gebruik van hulpmiddelen vaak wordt geassocieerd met ziekte, ouderdom of verlies van autonomie. Ook heerst er vaak een gevoel van schaamte. Deze producten worden dan ook vaak pas gekocht op het moment dat het echt niet meer anders kan, of als er reeds een onveilige situatie is. Daarnaast is het overgrote deel van de beschikbare hulpmiddelen onbekend bij de eindgebruikers.

Door de juiste benadering van mensen die kopen vanuit een zorgvraag, kun je een hoop van deze vooroordelen en schaamte wegnemen. Dit doen wij onder andere op Facebook door middel van een samenwerking met Paul Kusters, bekend van de Toos & Henk-stripjes. Hiermee willen we potentiële klanten die online zijn bewust maken van het feit dat een hulpmiddel juist de bewegingsvrijheid en veiligheid kan vergroten. Een rollator is hier een typisch voorbeeld van.

Het blijft een uitdaging om mensen die kopen vanuit een zorgvraag te benaderen. Door met een glimlach in te spelen op gevoelens van schaamte, vooroordelen en onwetendheid rond de mogelijke hulpmiddelen kun je deze doelgroep toch bereiken.

Rob Knops is directeur bij Hulpmiddelwereld.nl. Zijn vraag aan Bart Hovens, directeur van Eyoba.nl, is: ‘Hoe zien jullie traditionele retail versus e-commerce binnen de meubelbranche over vijf jaar?’

Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 10-2016.