Twinkle | Digital Commerce

Google oriënteert op commerciële inzet afbeeldingen

2017-05-27
180101
  • [nieuws]
  • 0:52

Google heeft onlangs een start-up gekocht die op basis van zoekopdrachten online aankopen stimuleert. Onderzoek naar zoekopdrachten bij afbeeldingen lijkt door de zoekmachinegigant ingezet te gaan worden voor e-commerce.


De oprichtster van de start-up is recent aangesteld bij Google om het onderzoek naar zoekopdrachten bij afbeeldingen te leiden. Volgens Internet Retailer duidt dit erop dat Google stappen zet om de afbeeldingensectie te gaan inzetten voor online verkoop: het stimuleren hiervan is namelijk de kernactiviteit van de start-up.

Undecidable Labs
Het gaat om start-up Undecidable Labs, opgericht door voormalig Apple-directeur Cathy Edwards. Een ontwerpster die verbonden is aan Undecidable Labs, meldt op haar eigen website dat de start-up zich bezighoudt met de ontwikkeling van een 'purchase research tool' voor consumenten.

Google als verkoper
Internet Retailer merkt op dat Googles eerdere pogingen om online verkoop te genereren, 'gemengde resultaten' opleverden. Zo staat een functie voor mobiele betalingen nog steeds in de steigers.