Twinkle | Digital Commerce

De toenemende rol van technologie in retail

2017-05-26
180101
  • 3:04

Hoewel voor de consument wellicht niet altijd zichtbaar, speelt technologie een steeds grotere rol voor retailers. Zo heeft de opkomst van internet gezorgd voor grote veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan de groei van webshops in schoenen en elektronica. Ook de groei van fast fashion ketens heeft veel te maken met de ontwikkeling van ict. Wat deze nieuwe spelers kenmerkt is dat zij vraag en aanbod, met behulp van technologie, op steeds slimmere wijze bij elkaar brengen.

Door: gastblogger Dirk Mulder

In feite is de retailsector één van de voorlopers als het gaat om de impact van nieuwe technologie. De sector bevindt zich in een fase van disruptie; de marktverhoudingen worden opgeschud. Andere sectoren zullen mogelijk pas in de komende jaren te maken krijgen met deze disruptie. Maar wat is die impact en wat betekent dat voor het verdienmodel?

Achtergrond van deze blog
Eerder dit jaar deed ING Economisch Bureau onderzoek (Hightech meets Business) naar belangrijke nieuwe technologieën in de periode 2015-2025. Dat leverde een ‘Big 7’ op, een lijst van zeven belangrijke technologieën waarvan de kans op doorbraken het grootst is. Sommige van deze technologieën, zoals computing power, zijn al jaren belangrijk en zullen ook de komende tien jaar voor verandering zorgen. Andere technologieën zijn nog jong, maar kunnen de komende jaren tot bloei komen.

Technologische vernieuwing gaat niet alleen om de Big 7 individueel. Juist het samenkomen van de grote technologieën kan resulteren in doorbraken. Zo zijn computing power, internet of things en big data nauw verbonden. De mogelijkheden van technologische innovatie nemen toe. Tegelijkertijd stijgt echter ook de complexiteit.

Zowel kansen als uitdagingen zijn daarom groot. Dit wordt nog eens versterkt door de snelheid van innovatie. Het innovatiepotentieel in de wereld is exponentieel toegenomen dankzij onder andere de groei van het aantal hoger opgeleiden, beschikbare kennis en de mogelijkheden om die kennis te delen (internet).

Grote vraag is of de  non-food retail nieuwe technologie weet te benutten. Veel formules en ondernemers lijken een afwachtende houding aan te nemen. Het belang van technologie wordt niet altijd gezien  of er is sprake van twee snelheden koplopers/achterblijvers binnen een formule. Uit een enquête onder zo’n 100 non-food retailers over technologische innovatie blijkt dat slechts 30 procent het eens is met de stelling dat technologische vernieuwing nu sneller gaat dan vijf jaar geleden. De meerderheid antwoordt neutraal (54 procent), terwijl 15 procent het oneens is met de stelling. Opvallend is daarnaast dat ruim 60 procent de sector niet of in geringe mate gevoelig acht voor baanbrekende innovaties. Men ziet de non-food retail voornamelijk (58 procent) als volger als het gaat om technologische innovatie. Zo’n 18 procent denkt zelfs dat de sector een achterblijver is.

Verandering komt niet alleen uit de sector zelf. De opkomst van e-commerce in non-food is vooral van buitenaf geïnitieerd. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van muziek, waarbij fysieke winkels na hun jarenlange dominantie voorbij werden gestreefd door iTunes van Apple. ITunes werd echter op

haar beurt binnen korte tijd gepasseerd door Spotify, de streaming dienst die in korte tijd zeer populair werd. Het is zeker niet ondenkbaar dat sectoren zoals retail steeds meer samensmelten met technologie bedrijven om samen retail tech te vormen.

Technologie is niet alleen iets voor de grote (internationale) ketens. Ook local hero’s staan voor belangrijke keuzes. Zij kunnen kiezen voor een traditionele invulling van het bedrijfsmodel. Authenticiteit en ambacht staan daarbij centraal. Op deze wijze kunnen zij zich afzetten tegenover smart retailers. Een andere keuze is om juist samenwerking en innovatie na te streven. Local wil zeker niet altijd zeggen dat technologie geen rol speelt. Door samen te werken met leveranciers om nieuwe systemen uit te proberen. Maar ook door samenwerking met andere retailers, inkooporganisaties of via aansluiting bij een franchiseorganisatie kan nieuwe kennis worden aangeboord.

In twee vervolgblogs zal ik ingaan op een aantal van deze technologieën en de samenhang hierin.

Dirk Mulder is sectormanager food & retail bij ING.