Twinkle | Digital Commerce

Webwinkelkeurmerken en algemene voorwaarden

2017-05-27
180101
  • 2:16

Bent u aangesloten bij een keurmerk? Dat kan erg handig zijn voor het vertrouwen en helpen bij uw marketing. De meeste webwinkels stellen bovendien de eis dat uw algemene voorwaarden in orde moeten zijn.


Soms stellen ze eigen algemene voorwaarden ter beschikking en sommige keurmerken stellen die zelfs verplicht. Maar wat als u graag nog eigen algemene voorwaarden zou willen hanteren?

Tekst: Charlotte Meindersma

Controleer allereerst of u van het keurmerk volledig uw eigen voorwaarden op mag stellen, u de door hen beschikbaar gestelde of verplichte voorwaarden mag wijzigen of dat u alleen wat eigen aanvullende voorwaarden onderaan mag toevoegen.

Voor uw klant is het prettig dat de voorwaarden niet al te ingewikkeld zijn en dat alles over eenzelfde onderwerp bij elkaar te vinden is. Als u zelf voorwaarden mag schrijven of voorwaarden mag wijzigen heeft dat dus de voorkeur.

De voorwaarden mogen niet tegenstrijdig zijn
Uiteraard mogen uw wijzigingen of aanvullingen niet negatiever uitpakken dan de voorwaarden die het keurmerk voorschrijft. Uw voorwaarden moeten bovendien binnen de wettelijke kaders blijven. Als het keurmerk extra eisen stelt aan een aangesloten webwinkel, moet u natuurlijk ook aan die eisen voldoen. Over het algemeen wil dit zeggen dat u niet ten nadele van de consument (en daardoor meestal niet ten voordeel van uzelf) de voorwaarden mag aanpassen.

Wat vermeldt u in aanvullende voorwaarden?
In de aanvullende voorwaarden, die u meestal in hetzelfde document zult plaatsen als de algemene voorwaarden, vermeldt u vooral voorwaarden die specifiek zijn voor uw webwinkel of voor het soort producten dat u verkoopt. Denk aan extra service die u verleent, extra informatie over conformiteit en garantie en over uw ruimere herroepingsregels of bijzondere klachtenafhandeling.

Verwijs terug naar regels uit de algemene voorwaarden
Zijn uw aanvullende voorwaarden een uitzondering op de algemene voorwaarden? Vermeld dat dan vooral. Bijvoorbeeld door te zeggen: ‘In uitzondering op artikel [nummer] uit de algemene voorwaarden …’ met daarachter uw uitzondering. Bijvoorbeeld omdat u geen 14 dagen maar 30 dagen de tijd geeft om de koop te ontbinden of dat u ook de kosten van de terugzending op u zult nemen, wanneer ze gebruik maken van uw verzendlabels of wat uw regel of service dan ook inhoudt.

Stel uw voorwaarden correct ter hand
Vergeet uw aanvullende voorwaarden niet correct ter hand te stellen. Uw klanten moeten akkoord gaan met de voorwaarden, voor de koop definitief gesloten wordt. Dat wil zeggen dat ze de voorwaarden moeten hebben kunnen lezen en moeten hebben kunnen opslaan voor ze op de betaalknop klikken. De meest eenvoudige oplossing is uiteraard om de aanvullende voorwaarden in hetzelfde document op te nemen als de algemene voorwaarden. Liever twee aparte documenten? Dat mag, maar biedt ze dan wel allebei tegelijkertijd aan.
 
Charlotte Meindersma is jurist voor de creatieve sector en ondernemers. Ze is eigenaar van Charlotte’s Law & Fine Prints.