Twinkle | Digital Commerce

Prijsvermelding in webshops: eerlijkheid duurt het langst

2017-11-11
180101
  • 2:34

Het consumentenrecht beschermt consumenten. Daarom krijgen webwinkels veel informatieverplichtingen door dit recht opgelegd. Eén van die regels gaat over de vermelding van de prijs. Welke prijzen moet u als webwinkelier wanneer vermelden?

Tekst: Charlotte Meindersma

Servicekosten
Servicekosten, zoals een (0900)-telefoonnummer en kosten voor een bepaalde verzendmethode, mogen sinds 13 juni 2014 alleen nog uit de werkelijke kosten bestaan. Aan deze service mag u als het ware niet verdienen, maar u mag er wel een kostendekkend bedrag voor vragen.

Geen onverwachte kosten
‘Voordat de consument gebonden is aan een overeenkomst op afstand verstrekt de webwinkel de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de totale prijs van de zaken of diensten, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard van de zaak of de dienst de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, en, in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.’

Dit gedeelte uit het consumentenrecht wil zeggen dat de consument niet voor onverwachte kosten mag komen te staan. Voor het afrekenen moeten alle bedragen bekend zijn. Dit kan bijvoorbeeld georganiseerd worden door eerst een overzicht te bieden van wat er in het winkelmandje zit en welke bijkomende kosten, zoals verzendkosten, er zijn. Wat niet mag is de prijs opeens verhogen met die extra kosten op het moment dat er afgerekend moet worden. De kosten waren dan namelijk niet voldoende bekend bij de consument.

Regels voor de reisbranche
De reisbranche heeft gedeeltelijk eigen regels via zelfregulering. In de Reclamecode Reisaanbiedingen staat vermeld dat aanbieders hun prijzen moeten vermelden, inclusief de vaste onvermijdbare kosten die voor de dienst moeten worden betaald. Als de hoogte niet vooraf kan worden berekend, dan moet de wijze van berekening vermeld worden.

Bij de reisbranche gaat het dus om alle reclame-uitingen. Niet alleen op de website, maar ook op posters, in advertenties, tv-reclames, etc. In een reclame-uiting hoeft nog niet de specificatie (welk bedrag er voor welk deel van de dienst betaald wordt) genoemd te worden, maar wel de totaalprijs.

Voor zover er een vanafprijs genoemd wordt, moet de dienst ook werkelijk voor die prijs in redelijke mate beschikbaar zijn. Bij die vanafprijs mogen geen extra kosten of toeslagen komen.

Hotel Booker en Hotelkamerveilingen.nl kregen van het Gerechtshof Den Haag ongelijk in een zaak die tegen hen was aangespannen door concurrent Hotels.nl. Ze moeten de volledige prijs, inclusief toeslagen, bij het product of de dienst vermelden. Zowel op de website (op de homepage en/of productpagina) als in andere uitingen, zoals nieuwsbrieven en advertenties.

Oneerlijke handelspraktijken
Elke ondernemer moet eerlijk zijn over de prijzen van producten en diensten. Als een webwinkelier niet eerlijk de échte prijs vermeld voor consumenten, wordt dat een oneerlijke handelspraktijk genoemd. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet deze oneerlijke handelspraktijken controleren. Bij handhavend optreden kan de ACM een boete opleggen van maximaal 450.000 euro per overtreding. Uiteraard zal de hoogte van de boete in verhouding staan tot de ernst van de overtreding.

Charlotte Meindersma is jurist voor de creatieve sector en ondernemers. Ze is eigenaar van Charlotte’s Law & Fine Prints.