Twinkle | Digital Commerce

Is uw webwinkel klaar voor de feestdagen? 5 tips

2017-05-28
180101

Nooit eerder is er zo massaal online gekocht als tijdens de kerstperiode van vorig jaar. Vooral mobile commerce liet een enorme groei zien: 1 op de 8 aankopen werd met een mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet gedaan. Dit vertegenwoordigde een groei van maar liefst 68 procent en daarmee was Europa de snelst groeiende regio voor mobiel winkelen, dus nog voor de Verenigde Staten en de opkomende Aziatische markten.
 
Tekst: Hans Nipshagen
    
Voor de (aanloop naar) komende feestdagen worden opnieuw online verkooprecords verwacht. Webwinkels doen er dan ook goed aan zich heel goed voor te bereiden. Ze moeten zich onderscheiden van de concurrentie, bezoekers naar hun websites en mobiele apps trekken, ervaringen bieden die tot aankopen leiden en er vooral voor zorgen dat klanten terugkeren. Hieronder vijf aanbevelingen die hierbij kunnen helpen.

1. Weet op welke manieren klanten uw website bezoeken
Klanten bezoeken uw site met diverse devices, netwerken, operating software versies en browers. Met welke apparatuur en welke netwerken bezoeken klanten uw site? Met welke platforms en welke browsers? Als niet bekend is hoe een website wordt bezocht, is het ook niet mogelijk om de ervaring te optimaliseren. Weet u eenmaal het antwoord op bovenstaande vragen, verplaatst u zich dan eens in uw klanten. Wat ervaren zij? Zullen ze tevreden zijn als ze een site van 1MB op hun smartphone moeten laden terwijl ze op dat moment een trage GPRS-verbinding hebben? En wat als de foto’s van de producten niet zijn geschaald naar de resolutie en beeldschermgrootte van het betreffende apparaat van de klant? De antwoorden op deze vragen tonen aan dat klantspecifieke optimalisatie een must is voor verbetering van de beleving van de gebruiker en van de conversie.

Daar komt nog een eenvoudige waarheid bij kijken: je kunt niet verbeteren wat je niet kunt meten. Gebruik daarom tools als Real User Monitoring (RUM). Met de inzichten die u hiermee opdoet, kunt u uw applicaties beter finetunen voor optimale prestaties.

2. Optimaliseer de netwerkinfrastructuur
De WiFi-netwerken in vooral kleinere winkels laten vaak te wensen over. Toch gebruiken klanten die infrastructuur om met hun smartphones - of met de tablets die in de winkel aanwezig zijn - prijzen te vergelijken of reviews te lezen. Zorg ervoor dat dit geen frustrerende ervaring wordt door de eigen netwerk- en it -architectuur nog eens goed tegen het licht te houden.  Wij hebben bijvoorbeeld ontdekt dat, hoewel buffering een volwassen technologie is, niet alle websites de mogelijkheden van buffering optimaal benutten, hetzij in de browser, hetzij op het Content Delivery Network (bijvoorbeeld de edge server). Op dit vlak is dus vaak nog wel winst te behalen.

3. Maak het razendsnel
Het ligt voor de hand: laat klanten niet wachten en zorg dus voor snelle websites en apps. Maar er is beslist meer mogelijk. Begin met content zo dicht mogelijk bij de eindgebruiker te plaatsen: hoe dichterbij, hoe sneller de content bij de klant is. In het geval van dynamische content is het raadzaam om de internetroute tussen de content en de klant te optimaliseren. Ga ook na hoe uw site geoptimaliseerd kan worden door de hoeveelheid informatie die verstuurd wordt te verminderen en het renderen in de browser te versnellen. Als de html-code er lang over doet om de browser te bereiken, kan er niet veel meer gedaan worden om de webapplicatie responsiever te maken. Wel kunnen nog maatregen worden genomen zoals het plaatsen van de applicatie- en database-layers in een cache en het opsplitsen van content.

Wat ook nogal eens over het hoofd wordt gezien, is dat content die van derden komt doorgaans analysetools, advertenties en scripts bevat. Dergelijke content heeft de neiging de laadtijden te vergroten. Kijk ook goed naar JavaScript, dat standaard het ophalen van pagina-elementen blokkeert op het moment dat het script wordt uitgevoerd.

4. Wees voorbereid op uitval
Test met uw team van tevoren hoe de website reageert als er zeer veel bezoekers zijn en implementeer maatregelen om tijdens drukke tijden uw vaste klanten voorrang te kunnen geven. Bedenk ook dat grote bezoekersaantallen in het niet vallen vergeleken met het verkeer dat een DDoS-aanval genereert.

We hebben gezien dat de omvang en het volume van DDoS-aanvallen het afgelopen jaar sterk is toegenomen. Alleen al in het derde kwartaal heeft Akamai 17 aanvallen tegengehouden die groter waren dan 100 gigabits per seconde en waarvan de grootste een verkeersvolume bereikte van maar liefst 321 Gbps. Een jaar geleden kwam een dergelijke omvang nog helemaal niet voor.  Het risico bestaat dat hackers juist rond de feestdagen zullen proberen uw site op de knieën te dwingen. Begin dus tijdig met het implementeren van een goede beveiliging hiertegen, zodat uw website ook dan bereikbaar blijft voor klanten.

5. Hou het veilig
Cybercriminelen kunnen de kerstdrukte gebruiken om te proberen de webapplicatie firewall te omzeilen, om gratis te kunnen winkelen. Zorg er daarom bijtijds voor dat de firewall-regels up-to-date zijn, uw DNS-omgeving beschermd is en check de website op eventuele zwakheden. Met name als u voor de feestdagen een speciale webomgeving heeft gemaakt, is waakzaamheid geboden. Uit de praktijk blijkt namelijk dat dergelijke omgevingen vaak onder grote tijdsdruk zijn gemaakt. De focus ligt dan op functionaliteit, veiligheid is meestal het ondergeschoven kindje. Er is te weinig tijd om uitgebreide en langdurige security checks uit te voeren en dit geeft aanvallers veel kansen. En dat weten cybercriminelen. U weet dat nu ook.
  
Hans Nipshagen verkoopmanager Benelux bij Akamai Technologies.


Lees ook: Zijn uw servers klaar voor de decemberdrukte? (3 oktober 2014).