Twinkle | Digital Commerce

E-commerce zeer belangrijke drijver Europese economie

2017-05-26
180101
  • 3:41

Bij de opening van de zesde Global E-commerce Summit presenteerde ik nieuwe cijfers over e-commerce in Europa. In Barcelona zijn deze dagen meer dan 700 professionals uit meer dan 30 landen aanwezig, een absolute mijlpaal.

Dan de cijfers: in 2013 groeide de Europese e-commerce omzet uit producten en diensten (b2c) met 16,3 procent, tot 363,1 miljard euro. Daarmee is Europa niet het grootste e-commerce continent. Dat is Azië-Oceanië met 406,1 miljard euro (plus 16,7 procent), dankzij de enorme groei van de Chinese markt. De Europese markt is wel groter dan de Noord-Amerikaanse (333,5 miljard, euro, een plus van 6,0 procent). Het Midden-Oosten en Noord-Afrika (samen MENA) groeiden in 2013 het snelst, met 32,6 procent tot 11,9 miljard euro, gevolgd door Latijns-Amerika, dat groeide met 24,6 procent naar 37,9 miljard euro.

Voor 2014 verwachten we overigens dat de Europese b2c e-commerce markt fors zal doorgroeien, naar een online omzet van 425,5 miljard euro. En tegen het einde van 2016 denken we dat de Europese b2c e-commercemarkt gestegen is tot een omzet van ongeveer 625 miljard euro. De verwachte groei komt tot stand door hogere bestedingen in de gevestigde landen en een toename van het aantal e-shoppers in de opkomende landen.

Ook dit jaar zijn de Europese landen met de grootste omzet op het gebied van e-commerce het Verenigd Koninkrijk (107,1 miljard euro), Duitsland (63,4 miljard euro) en Frankrijk (51,1 miljard euro). Het totaal van 221,6 miljard euro van deze drie landen is samen goed voor 61 procent van de totale Europese e-commerce sector en 69 procent van de 28 landen uit de Europese Unie.

Het totale bruto binnenlands product (bbp) van Europa wordt in 2013 geschat op ongeveer 16,4 triljoen euro, waarvan 79,5 procent afkomstig is van de EU28. Ecommerce Europe schat de bijdrage van de b2c-interneteconomie, de zogenoemde eGDP-index, op 2,2 procent, een aandeel dat naar verwachting in 2016 verdubbeld zal zijn en in 2020 zelfs verdrievoudigd.

650.000 Europese webwinkels
Ecommerce Europe schat het aantal webwinkels (b2c) eind 2013 op zo’n 650.000. Voor de komende jaren wordt een verdere groei van webwinkels in Europa verwacht, van 15 tot 20 procent per jaar. Naar verwachting creëert de e-commerce sector, direct en indirect, ruim 2 miljoen banen. Aangezien e-commerce nog altijd groeiende is, zal ook dit aantal verder stijgen.

De Europese e-commerce markt groeit fors door. Ecommerce Europe schat het aantal b2c-pakketten dat aan consumenten wordt verzonden, zowel nationaal als over de grens naar andere Europese landen, op maar liefst 3,7 miljard.

Het is duidelijk dat de opkomende landen (vooral in Zuid-, Centraal en Oost-Europa) steeds meer terrein winnen. Bij de gevestigde landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland, zien we dat de groeipercentages van onder meer de e-commerce omzet, internetpenetratie en online bestedingen afnemen door een verzadigende markt, terwijl er in landen als Rusland, Turkije, Polen en Italië nog volop mogelijkheden voor groei liggen. Zo ligt de internetpenetratie in de opkomende landen nog onder het Europees gemiddelde. Aangezien dit cijfer over het algemeen wel gestaag groeit, heeft dit een positieve invloed op de gehele e-commerce omzet en het online bestedingspatroon in deze landen.

Er is echter één uitzondering op de regel dat de groei in de gevestigde landen afneemt en dat is Duitsland. Dit land is in feite al een gevestigde e-commerce macht, maar groeit nog steeds stug door. Duitsland beschikt na het Verenigd Koninkrijk over de grootste Europese e-commerce omzet en staat met betrekking tot groei ook in de top tien van de sterkste landen.

Mobile commerce
Daarnaast blijft mobile commerce stevig doorgroeien, zowel in gevestigde landen als in opkomende landen. Deze groei wordt vooral veroorzaakt door het toenemende aantal mobiele kopers en niet zo zeer door de gemiddelde uitgaven per e-shopper. Dit bedrag blijft de komende jaren nagenoeg gelijk; waar de gemiddelde ‘m-shopper’ in 2011 nog 201 euro uitgaf, is dit in 2017 met 227 euro slechts 12,9 procent meer.

De groei van het aantal mobiele kopers was zeer significant in 2013, aangezien dit cijfer in bijna alle landen verdubbelde. Zo werd vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk 24 procent van de totale online verkopen gerealiseerd door m-commerce, tegenover 12 procent in 2012. Zoals gezegd maakt mobile commerce ook in de opkomende landen een stormachtige ontwikkeling door en dat is onder andere te zien in Rusland en Polen. Waar in Rusland het aandeel van de online verkopen dat via een mobiel apparaat wordt gerealiseerd van 4 procent in 2012 tot 8 procent in 2013 verdubbelde, werd dit in Polen zelfs bijna verdrievoudigd; van 1,7 naar 4,5 procent.

Rapporten en infographics
Op de website van Ecommerce Europe zijn gratis zogenaamde ‘light’ versies beschikbaar van het nieuwe Europese rapport, als ook van de infographics. Overigens kunnen alle leden van Thuiswinkel.org het rapport binnenkort gratis in zijn geheel downloaden.