Twinkle | Digital Commerce

Denk als een affiliate: tips voor een succesvolle affiliatecampagne

2017-05-28
180101
  • 4:09

Een affiliatecampagne is een effectief middel om de sales aantallen van uw webshop te verhogen. Doordat uw affiliates doorlinken naar uw webshop zult u merken dat uw webshop steeds meer bezoekers trekt. Als uw webshop goed in elkaar zit, zal dit dan ook leiden tot meer sales. Het wel of niet slagen van een affiliatecampagne is echter niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van uw webshop of de producten en diensten die u aanbiedt. Sterker nog: het zijn de inspanningen van uw affiliates die uw campagne kunnen maken of breken. Vanwege de belangrijke rol van de affiliates, is het noodzakelijk om twee elementen scherp te monitoren: de aantrekkelijkheid van uw campagne voor de affiliates en de relatie met hen.

Tekst: Tjeerd de Vries

Aantrekkelijkheid van uw campagne
Het is van groot belang om uw campagne met een kritische blik te beoordelen vanuit het oogpunt van een affiliate. Afhankelijk van de categorie waarbinnen uw affiliatecampagne valt, zijn er naast uw campagne, nog veel meer campagnes waaruit een affiliate kan kiezen om te promoten. Waarom zouden affiliates juist met uw campagne aan de slag moeten gaan en niet met een andere, vergelijkbare campagne? Om een antwoord te kunnen geven op deze vraag is het van belang om inzage te hebben in de voornaamste keuzefactoren van affiliates. Welke factoren maken een campagne wel of niet aantrekkelijk om te promoten?

Uit de recente editie van de jaarlijkse Yonego Affiliate Enquête (pdf) blijkt dat er enkele voorname factoren te onderscheiden zijn die de affiliates laten meewegen bij de keuze om een bepaald programma wel of niet te promoten. Zo geeft het merendeel van de ondervraagden aan dat de commissie van een affiliatecampagne een belangrijke keuzefactor is. Wanneer er twee of meer vergelijkbare campagnes zijn om te promoten, zullen de affiliates kiezen voor het affiliateprogramma met de voor hen aantrekkelijkste vergoeding. Behalve bij de keuze voor het wel of niet promoten van een affiliatecampagne, kan de commissie ook van invloed zijn op de plaatsing van het promotiemateriaal op de affiliatewebsite. Zo worden de beste plaatsen op een website veelal gereserveerd voor het promotiemateriaal dat voor de affiliates het meeste oplevert.

Naast de vergoedingsstructuur, blijken affiliates ook veel waarde te hechten aan incentives. Een meerderheid geeft aan dat het wel of niet aanwezig zijn van incentives meeweegt bij de overweging om een affiliatecampagne wel of niet te promoten. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan extra commissie als incentive. Incentives als een weekendje weg of een ander cadeautje worden als minder interessant aangemerkt.

Naast de commissie van een affiliatecampagne en het wel of niet aanwezig zijn van incentives, wordt ook de relevantie van de campagne met de affiliatewebsite logischerwijs meegenomen in het besluit om een bepaalde campagne wel of niet te promoten. Zo blijken affiliates minder interesse te hebben in de opname van affiliatecampagnes die weinig tot geen raakvlakken hebben met de eigen website.

Creëer een goede relatie
Naast de aantrekkelijkheid van een affiliatecampagne, is het tevens belangrijk om te investeren in een goede relatie met uw affiliates. Een goede relatie kan ervoor zorgen dat de affiliates bereid zijn om meer moeite te doen voor uw campagne. Voor een goede relatie met uw affiliates is er een voorname variabele: duidelijkheid.

Onduidelijkheid rondom de afkeuring van sales is één van de meest genoemde ergernissen onder affiliates. Zij geven aan dat het in veel van de gevallen totaal niet duidelijk is waarom een bepaalde sale wordt afgekeurd. Andere veelgenoemde ergernissen zijn: trackingissues bij de adverteerder, dode links en geen reactie krijgen op e-mails of supporttickets. Ook het (te) lang moeten wachten op goedkeuring voor een affiliateprogramma of een uitbetaling blijkt een voorname bron van ergernis te zijn. Om een goede relatie te creëren met uw affiliates is het dan ook van belang om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen. Een voorbeeld hiervan is het opgeven van een duidelijke reden wanneer er een sale wordt afgekeurd. Zo krijgt de affiliate de kans om de noodzakelijke aanpassingen te doen, waardoor volgende sales niet meer vanwege deze reden worden afgekeurd.

Niemand houdt er van om te lang in onduidelijkheid te zitten. Zorg er daarom voor dat de aanvragen van affiliates zo spoedig mogelijk gekeurd worden. Wees bereid om de affiliates snel van feedback op hun vragen te voorzien. Een andere manier om een goede relatie te creëren en te onderhouden met uw affiliates is door deze al bij de aanmelding te contacteren. Zo kunt u de nieuwe affiliates direct goed op weg helpen door bijvoorbeeld aan te geven welk promotiemateriaal het beste converteert. Ook kunt u affiliatepartners voorzien van informatie over de huidige lopende acties. Dit is niet alleen gunstig voor de opname van uw affiliatecampagne, maar ook voor de affiliates zelf. Met andere woorden: het mes snijdt aan twee kanten.

Het is belangrijk om niet te vergeten waar het succes van uw affiliatecampagne door wordt bepaald: uw affiliates. Zij moeten voor u aan de slag. Zij dragen bij aan het verhogen van uw transactieaantallen. Maak het hen daarom zo eenvoudig en aantrekkelijk mogelijk om uw campagne te promoten door ze te voorzien van een goede vergoeding, eventueel een leuke incentive, voldoende promotiemateriaal en, last but not least, transparantie en duidelijkheid. Door uzelf te verplaatsen in uw affiliates kunt u van uw affiliatecampagne een succes maken.

Tjeerd de Vries is affiliatemanager bij Conversive.

Foto: online sales and marketing strategy: mouse with cartShutterstock.