Twinkle | Digital Commerce

Versoepeling cookiewet ophanden

2017-05-27
310200
  • [nieuws]
  • 1:26

Webwinkeliers hoeven bezoekers binnenkort waarschijnlijk geen toestemming meer te vragen voor de plaatsing van cookies om webstatistieken te meten. Minister Kamp van Economische Zaken praat met handhaver Opta over een versoepeling van de cookiewet.

Dat heeft Kamp vandaag laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Hij overweegt, legt ICTRecht’s Wouter Dammers uit op Cookierecht.nl, first party analytics cookies onder voorwaarden toe te staan. Dat zijn cookies die uitsluitend gegevens over het gebruik van de eigen website verzamelen, ter verbetering van de werking van die site.

Voorwaarden
Dammers noemt de voorgestelde uitzondering op de cookiewet ‘een goed idee’, omdat deze cookies volgens de jurist nauwelijks privacygevoelig zijn. Minister Kamp erkent dit nu ook, maar hij stelt dus wel een aantal voorwaarden. Dammers somt op:

  • het moeten cookies betreffen die uitsluitend worden gebruikt om gegevens over het gebruik van de eigen website te verzamelen, ten behoeve van het verbeteren van de werking van de site;
  • het moet een geanonimiseerde gegevensverzameling betreffen;
  • de gegevens mogen niet gedeeld worden met derde partijen;
  • de cookies mogen geen negatieve gevolgen voor de privacy van de gebruiker hebben.

Informatieplicht blijft
Minister Kamp zal de voorwaarden in overleg met de Opta nader uitwerken. Als webwinkeliers er straks aan voldoen, hoeven ze geen toestemming meer te vragen voor de plaatsing van cookies voor (eigen) site-analyse. Dat moeten ze nu formeel wel, al is dat nog allesbehalve de praktijk. De aanstaande uitzondering ontslaat site-eigenaren overigens niet van de plicht gebruikers te informeren over het gebruik van deze cookies in het cookiebeleid.

Third party cookies
Voor de plaatsing third party cookies, met name ingezet door adverteerdersnetwerken, blijven overigens een informatie- én een toestemmingsvereiste van kracht.