Twinkle | Digital Commerce

Aanbieders van downloads massaal over de schreef

2017-11-11
276190
  • 1:30

Bedrijven die games, muziek, video's of boeken als download aanbieden overtreden massaal de regels. Dat beeld komt naar voren uit een inventarisatie van de Europese Commissie. Ruim driekwart van de bedrijven uit de steekproef wordt nader onderzocht.

Op verzoek van de Europese Commissie legden de bevoegde nationale autoriteiten in de EU-lidstaten, Noorwegen en IJsland aanbieders van digitale content onder de loep. Niet minder dan 254 van de 333 onderzochte websites lijken niet aan de Europese regels voor consumentenbescherming te voldoen.

Oneerlijke bedingen, gebrekkige informatie
Bij bijna al deze sites (230 stuks, 69 procent van het totaal) werden oneerlijke bedingen gevonden, waaronder afwijzing van aansprakelijkheid voor schade aan apparatuur, ontzegging van het recht op schadevergoeding en belemmering van een eventuele rechtsgang. Daarnaast worden consumenten door veel van de sites (42 procent) onvoldoende gewezen op het (verlies van) het herroepingsrecht bij de start van een download. Tenslotte wordt de identiteit van de verkoper bij ruim een op de drie onderzochte sites (36 procent) onvoldoende gecommuniceerd.

‘Gratis’
Uit aanvullend onderzoek van de Europese Commissie bleek bovendien dat 73 procent van de onderzochte sites geen informatie biedt over de toegang tot gekochte content in het buitenland. Ook informeren 9 op de 10 ‘gratis’ spelletjes gebruikers onvoldoende over de kosten van latere uitbreidingen. Daarvan zouden vooral kinderen vaak de dupe worden, aldus Brussel.

Aanpak
De nationale autoriteiten, waaronder de Consumentenautoriteit in ons land - zijn al begonnen contact op te nemen met betrokken bedrijven. Gevraagd wordt duidelijkheid te verschaffen of hun sites aan te passen. Doen zij dat niet, dan kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen die tot boetes of sluiting kunnen leiden. In het najaar van 2013 zullen de nationale handhavingsautoriteiten verslag doen aan de Europese Commissie, die daarna rapport zal uitbrengen.