Twinkle | Digital Commerce

Welk bewijs mag ik aandragen bij een rechter?

2017-05-27
256256
  • 2:08

Steven Ras, ICT-jurist bij ICTRecht, beantwoordt concrete lezersvragen om u zo goed mogelijk door het doolhof van wet- en regelgeving te leiden. De lezersvraag luidt deze keer: ‘Accepteert de rechter makkelijk aan te passen log files als bewijs om misbruik aan te tonen?'
 
Tekst: Steven Ras
 

Wij hebben in Nederland bij civiele rechtszaken geen regels die bepalen wanneer bewijs toelaatbaar of bruikbaar is. De rechter mag alles gebruiken wat hem onder ogen komt om te bepalen wat waarheid is en welke partij zou moeten winnen. Er zijn geen wettelijke regels die bijvoorbeeld voorschrijven hoe een logbestand eruit moet zien voordat ze getoond mogen worden in de rechtszaal.

Overtuigd raken
Het is dus een misverstand dat bewijs ‘niet rechtsgeldig’ zou zijn vanwege het medium waarin ze zijn opgenomen. Bewijs mag in elke vorm worden geleverd, zolang de rechter maar overtuigd raakt dat het aangeleverde materiaal duidelijk onderbouwt wat partijen daarover zeggen. De enige uitzondering is de ondertekende akte; een stuk papier met handtekening, al of niet bij de notaris. Daarvan geldt dat dit voor partijen bindend bewijs is van wat er is afgesproken. De rechter zal dus nooit vooraf gaan onderzoeken of de logbestanden wel echt zijn. Hoofdregel is: zolang partijen zelf niet onderbouwd bezwaar maken, mag alles worden overlegd en kan de rechter dat gewoon meenemen in de beoordeling van de zaak.

Gerede twijfel
Wanneer de rechter niet goed kan inschatten wat een bewijsstuk nu precies bewijst en of er een gerede twijfel is over de echtheid (zijn de logbestanden wel authentiek?), dan kan een deskundige worden ingeschakeld die daar een verklaring over afgeeft.

Concrete aanwijzingen
Natuurlijk kunnen digitale documenten triviaal worden vervalst. Maar zolang er geen reden is om te vermoeden dat in dit specifieke geval de documenten zijn vervalst, is dat geen argument. Wel is en blijft het de vraag wat het logbestand nu precies bewijst. Er moeten concrete aanwijzingen zijn waarom nu net in deze zaak het logbestand gemanipuleerd zou zijn. Uw klant kan dus niet aankomen met ‘dit is een logbestand, dat kan triviaal worden gemanipuleerd’. Net zo min als ‘getuigen kunnen worden omgekocht dus u mag niet naar deze getuige luisteren’ genoeg is. Nee, u moet aannemelijk maken dat nu net deze getuige is omgekocht.

____________________

Stel uw vraag
Steven Ras is ICT-jurist bij ICTRecht. In deze rubriek gaat hij in op de juridische aspecten van webwinkels. Daarbij hebben de lezers de mogelijkheid om per e-mail vragen te stellen. Stel een vraag aan Steven Ras via s.ras@ictrecht.nl.
____________________
 
Dit artikel verscheen eerder in Twinkle 8-2012.