Twinkle | Digital Commerce

DNB: ‘Ook bank moet toestemming geven aan betaaldienstverlener’

2017-11-11
180101
  • 1:46

De Nederlandsche Bank noemt nieuwe regelgeving voor betalen op internet ‘dringend gewenst’ om consumenten beter te beschermen. DNB bepleit een dual consent benadering, waarbij nieuwe betaaldiensten onder voorwaarden toegang krijgen tot de betaalrekening.

De mogelijkheden voor internetbetalingen zijn in de afgelopen jaren sterk toegenomen, signaleert DNB. ‘Betalen in een webwinkel met behulp van internetbankieren thuis zittend achter de PC is gewoon geworden. Maar aankopen kunnen ook worden betaald met een laptop, de smartphone en apps die zijn gedownload op de tablet. Ook komen er nieuwe aanbieders van betaaldiensten op de markt die net als de bank toegang vragen tot de bankrekening.’

Risico's
Volgens DNB maakt de waaier aan nieuwe betaalmogelijkheden het voor de consument lastig om de veiligheid te beoordelen, omdat het internet zelf veiligheidsrisico’s kent en malafide webwinkliers vaak moeilijk te herkennen zijn. ‘Het is daarom dringend gewenst dat er regelgeving wordt ontwikkeld die de consument beschermt voor betalingen bij aankopen op het internet.'

Fiat van koper én bank nodig
De kern van de benadering die DNB voorstaat is dat niet alleen de koper toestemming moet geven aan een betaaldienstverlener voor toegang tot de betaalrekening. Ook de bank van die koper zou zijn fiat moeten geven. DNB schrijft vandaag: ‘Deze tweevoudige toestemming (zie de figuur hieronder, red.) geeft de klant zekerheid dat zijn bank de betaaldienstverlener kent, de communicatie plaatsvindt via goed beveiligde kanalen en er een contract is gesloten waarin onder andere aansprakelijkheden zijn vastgelegd.’Kosten
De dual consent benadering brengt kosten met zich mee. DNB noemt het daarom ‘redelijk’ dat banken een kleine vergoeding ontvangen van betaaldienstverleners. Die heeft mogelijk gevolgen voor de tarieven die banken doorrekenen aan webwinkeliers en daarmee op de prijzen voor de consument.

Level playing field
DNB bepleit een internationale aanpak, waardoor de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemers niet hoeft te verslechteren: 'Gegeven het grensoverschrijdende karakter van internet is alleen een internationale aanpak zinvol.' Wijzend naar Brussel stelt DNB: ‘Doordat de Europese markt voor internetbetalingen niet van de grond komt, kan Europese regelgeving helpen om die toegang onder voorwaarden te realiseren zodat er een level playing field op dit terrein ontstaat.'