Twinkle | Digital Commerce

facebook ads koop met mate

2017-05-26
180101

Facebook advertising is mogelijk een interessant middel om meer mensen te wijzen op jouw Facebook-fanpagina, ze fan te laten worden van deze pagina of ze te verwijzen naar een website buiten Facebook.

Facebook advertising mikt over het algemeen op de bovenkant van de 'sociale funnel': het verzamelen van mensen die interesse hebben in jouw dienst of product. Op het moment dat ze dat gedaan hebben begint het 'echte werk' pas: de mensen vasthouden. Vandaar dat ik dit dan ook de bovenkant van de funnel noem. De onderkant van deze funnel richt zich op het binden door te boeien.

Bij het starten van een Facebook-campagne is er een aantal zaken waar je op kunt letten om zodoende het gestelde budget zo optimaal mogelijk in te zetten.

Waarom?
Waarom begin je. En belangrijker nog: wat is de concrete doelstelling? Koppel een bepaalde waarde aan de doelstelling zodat doorgemeten kan worden wat de campagne oplevert. Een concrete doelstelling maakt de noodzaak tot bijsturing inzichtelijk. Ook als er verwezen wordt naar een extern platform kan daar een doelstelling met een bepaalde waarde aan gekoppeld worden.

Hoe?
Er zijn verschillende typen campagnes mogelijk. Welk advertentietype je selecteert is afhankelijk van wat je ermee wenst te bereiken. Ook aan wie je de advertentie toont (bestaande fans, vrienden van fans) is hangt af van gestelde doelstellingen. In sommige situaties (een evenement of een nieuw product) is het wenselijk om een advertentie alleen onder bestaande fans of  vrienden van fans te tonen, terwijl in andere gevallen de advertentie getoond dient te worden aan mensen die nog geen fan zijn.

Niet hoeveel fans, maar wie
Ondanks dat sommige fanpages letterlijk tienduizenden fans hebben, zegt dit aantal niet altijd iets. Het is van belang om ervoor te zorgen dat je de juiste mensen aan jouw merk of bedrijf bindt. Het is veel waardevoller om vanuit een kleine maar betrokken groep fans te groeien, dan om over een groot aantal fans met een lage betrokkenheid te beschikken. Kortom: het gaat er niet om hoeveel fans je hebt, maar wie je fans zijn. Hierom is het van belang de juiste groep 'ontvangers' te selecteren. Het is verleidelijk om de advertentie onder een zo groot mogelijke groep ontvangers onder de aandacht te brengen, maar dit  levert wellicht niet de gewenste betrokkenheid op. Start daarom met een kleine selectie en pas op basis van tussentijdse resultaten het bereik van de campagne aan.

Product of dienst centraal
Bij beurzen en evenementen kom je overal de glazen potten met visitekaartjes tegen. 'Laat je kaartje achter en maak kans op een iPad!', is dan vaak ongeveer de strekking. Zonder zich echt te verdiepen in de propositie van de exposant, dropt de bezoeker daar zijn of haar visitekaartje in met veel contacten maar weinig relevante als resultaat. Deelnemers zijn veelal alleen geïnteresseerd in het winnen van de prijs en niet in de propositie. Voor een advertentiecampagne op Facebook geldt hetzelfde principe: zorg ervoor dat in de advertentie het product of dienst centraal staat en niet een prijsvraag. Dat maakt dat mensen jouw fanpage om de juiste reden liken en het levert uiteindelijk een waarschijnlijk kleinere maar zeer relevante groep op.

Inzichten vanuit andere omgevingen
Voor een specifieke klant beheren we zowel de Facebook campagnes als de Google AdWords en Display Advertising activiteiten. Vanuit het Google Display Advertising netwerk is gebleken dat websites waar voetbal centraal staat veel relevant en converterend verkeer trekken. Deze informatie gebruiken we vervolgens bij het opstellen van de Facebook campagne, waarbij we de advertentie ook onder de aandacht brengen bij personen die geïnteresseerd zijn in voetbal en specifieke voetbalclubs. Door een dergelijk inzicht vanuit andere omgevingen kunnen we de campagne nog verder optimaliseren. Zie deze omgevingen dan ook niet als seperate silo's, maar als kanalen die elkaar - door inzichten - kunnen versterken.

Continu bijsturen
Net als bij een AdWord campagne is het continu bijsturen een sterke pre. Een dagelijkse analyse van de tussentijdse resultaten én vervolgens bijsturing daarop leveren een beter rendement op. Facebook ads zijn schaalbaar: indien succesvol - op de een of andere manier converterend - kan door het budget op te hogen het succes ook vergroot worden. Het meten, analyseren en verbeteren van een dergelijke campagne is net zoals het Facebook platform zelf haast een realtime activiteit.

Facebook fans zijn - zelfs in grote getalen - te koop. Maar let er op dat je bij een dergelijke campagne relevante fans koopt. Alleen zo kan Facebook echt bijdragen aan gestelde (online) doelstellingen. De comments staan open voor vragen, toevoegingen en ervaringen van anderen.