Twinkle | Digital Commerce

Rechter: ‘Webwinkel runnen is detailhandel’

2017-11-08
298286
  • 1:42

De gemeente Schijndel moet van de rechtbank in Den Bosch optreden tegen Axsys Group, die webwinkels in drank runt op een industrieterrein. Volgens de rechter bedrijft de onderneming in juridische zin detailhandel en overtreedt zij het bestemmingsplan.

De gemeente Schijndel vond altijd dat de Axsys Group, uitbater van Limoncello.nu en La-sensazione.com, de regels niet overtreedt. Naar haar oordeel worden geen detailhandelsactiviteiten ondernomen op het industrieterrein. De rechter denkt daar dus anders over.

Uit de uitspraak, die zojuist is gepubliceerd: ‘De rechtbank gaat er, gelet op de procesbeschrijving, van uit dat op de bedrijfslocatie aan de Lorentzweg 1 te Schijndel via webwinkels goederen ten verkoop aan particulieren worden aangeboden, de via deze webwinkels gedane bestellingen worden geaccepteerd, de betaling van deze goederen wordt gecontroleerd, de bestelde goederen worden verzameld, verpakt, verzendgereed gemaakt en ter verzending aangeboden. Daarmee is sprake van detailhandel.’

Verstrekkende gevolgen
De zaak tegen de gemeente Schijndel was aangespannen door de SlijtersUnie, die zich verzet tegen de concurrentie van webondernemers en verschillende manieren – binnen en buiten de rechtszaal – aangrijpt om de ‘wildgroei’ aan webwinkels een halt toe te roepen.

Tegen persbureau Novum zegt Marc Houben, advocaat van de SlijtersUnie, dat de uitspraak verstrekkende gevolgen kan hebben. Om een webwinkel te kunnen exploiteren (orders aanjagen, verwerken en versturen) zou een ondernemer immers over een pand met detailhandelsbestemming moeten beschikken. De eigen woning of een pand op een industrieterrein zouden dus niet volstaan, wat een bom legt onder de praktijken van duizenden Nederlandse webwinkeliers.

'Niet in lijn met jurisprudentie'
In een eerste reactie zegt Leon Mölenberg, jurist bij Thuiswinkel.org, dat de belangenvereniging 'negatief verrast' is door de uitspraak van de rechter: 'De uitspraak lijkt niet in lijn met de jurisprudentie. Van belang is de ruimtelijke uitstraling die van bedrijfsactiviteiten uitgaat. Anders dan vorig jaar bij Fietsenshop.nu komen hier geen klanten langs om producten te testen, af te halen of te betalen.'

Tegen de uitspraak van de rechter is hoger beroep mogelijk.

NB: Lees ook de blog-posting van ICTRecht's Maarten Braun over de uitspraak.