Twinkle | Digital Commerce

Kamerleden opperen bedenktijd voor webverkoop reizen

2017-11-11
180101
  • 1:34

Martijn van Dam en Sharon Dijksma, beiden lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, vragen zich af waarom de wettelijke bedenktijd voor aankopen op afstand niet geldt voor reizen. Ze willen dat minister Verhagen de voors en tegens van zo’n bedenktijd onderzoekt.

Van Dam en Dijksma stelden in totaal zeven Kamervragen over het annuleren van een reis of onderdelen daarvan op internet. Ze vragen Verhagen, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, onder meer: ‘Vindt u het vandaag de dag, nu inmiddels een meerderheid van de consumenten zijn vakantie "op afstand" koopt (via internet of telefonisch), nog steeds terecht dat consumenten geen wettelijke bedenktijd hebben wanneer zij een vakantie of een reis boeken?’

Foutje
De PvdA-Kamerleden wijzen de minister erop dat veel consumenten onbedoeld kosten maken doordat ze zelf een fout maken bij het opgeven van voorkeuren of het invullen van gegevens: ‘Bent u het met ons eens dat het oneerlijk en onredelijk is als mensen tientallen procenten van de reissom moeten betalen wanneer ze zeer korte tijd na een boeking een foutje ontdekken en dat willen corrigeren?’

Graag horen Van Dam en Dijksma of er ‘onoverkomelijke bezwaren te bedenken zijn' tegen de introductie van een bedenktijd voor het op afstand kopen van reizen, ‘in elk geval wanneer de datum waarop geboekt wordt ruim voor de datum ligt waarop de reis gemaakt wordt?’

Europese regels
De aankoop van reizen is uitgesloten van het recht op bedenktijd zoals dat geregeld is in de Wet koop op afstand. Ook in de nieuwe Europese regels over verkoop op afstand, die nog in werking moeten treden, is geen plaats voor een bedenktijd op de aankoop van reizen. Die op producten bedraagt thans 7 werkdagen en wordt met de implementatie van de regels uit Brussel verruimd tot 14 kalenderdagen.