Twinkle | Digital Commerce

Thuiswinkel.org zet kanttekeningen bij nieuwe Europese regels

2017-11-11
180101
  • 2:14

Morgen buigt een werkgroep van het Europees Parlement zich over de nieuwe Richtlijn Consumentenrechten. Thuiswinkel.org heeft Europarlementariërs een brief gestuurd om aandacht te vragen voor regels die het werk van webwinkeliers zouden bemoeilijken.

De nieuwe richtlijn vervangt een aantal huidige richtlijnen waar Europese bedrijven rekening mee hebben te houden bij het doen van zaken met consumenten. Regels voor verkoop op afstand worden met de implementatie van de richtlijn binnen de Europese Unie geharmoniseerd. Thuiswinkel.org juicht die harmonisatie toe, aldus public affairs manager Martijn Hos, maar wil niet dat webwinkeliers aan meer regels moeten voldoen dan fysieke winkeliers. In een brief aan leden van het Europees Parlement vraagt de belangenclub aandacht voor een vijftal punten.

Terugzendtermijn
Het belangrijkste van die punten gaat over de terugzendtermijn bij een herroeping. In de richtlijn staat dat consumenten tot veertien kalenderdagen na de ontvangst van een product gebruik mogen maken van het recht tot herroeping. Volgens het huidige voorstel krijgen webconsumenten na het moment van herroeping nog 14 dagen de tijd om producten retour te sturen. Hos: ‘Webwinkeliers kunnen producten wel een maand kwijt zijn, ook omdat het moment van terugzending door de consument als uitgangspunt wordt genomen.’

Amendementen
De punten twee, drie en vier staan niet in het ontwerp van de richtlijn, maar zijn het onderwerp van amendementen. Als die worden aangenomen treden ze met de richtlijn in werking, iets wat Thuiswinkel.org wil voorkomen. Het gaat allereerst om het beproeven van artikelen tijdens de zichttermijn, die volgens Thuiswinkel.org geen ‘gebruiktermijn’ moet worden. Daarnaast wil de belangenvereniging niet dat de kosten voor retourzendingen voor rekening komen van de webwinkelier bij bestellingen vanaf 50 euro: ‘Dit zou resulteren in een ongelijk speelveld in vergelijking met fysieke retailers.’ Dat geldt volgens Hos ook voor het vierde punt waar Thuiswinkel.org de aandacht voor vraagt: de schriftelijke extra bevestiging die webwinkeliers klanten zouden moeten sturen van een reeds gesloten koopovereenkomst.

‘Hygiënische producten’
Thuiswinkel.org sluit zijn brief positief af (punt 5) door zijn steun uit te spreken voor nieuwe regels over ‘hygiënische producten’, die van het herroepingrecht worden uitgesloten als de verzegeling is verbroken. Uit de memo: ‘Thuiswinkel.org heeft ervaren dat er in de praktijk behoefte bestaat aan het uitsluiten van het herroepingsrecht voor goederen die om begrijpelijke hygiënische redenen niet kunnen worden teruggestuurd indien geprobeerd of gebruikt.’

U vindt de memo van Thuiswinkel.org aan leden van het Europarlement via onderstaand link:

Size: 110.7K bytes Modified: 2 June 2016, 13:09

Een samenvatting van de memo, waarin de vijf voornoemde punten duidelijk uiteen zijn gezet, vindt u hieronder.

Size: 78.3K bytes Modified: 2 June 2016, 13:09

In maart stemt het Europees Parlement plenair over de nieuwe Richtlijn Consumentenrechten (Consumer Rights Directive). De Europese Commissie en de lidstaten hebben al hun goedkeuring over het document uitgesproken.