Twinkle | Digital Commerce

Wat vinden lezers van Twinkle?

2017-05-27
180101
  • [nieuws]
  • 2:39

De redactie van Twinkle vroeg lezers enige tijd geleden deel te nemen aan een lezersonderzoek. Ruim zeshonderd respondenten gaven hun mening over het magazine, het blad, de wekelijkse nieuwsbrief en een aantal andere zaken. Enkele resultaten op een rij.

Opvallend veel lezers van Twinkle zijn tevreden met de frequentie van het magazine, dat ook volgend jaar 10 keer zal verschijnen. Liefst 91 procent van de respondenten wil dit graag zo houden, waar 7 procent het blad liever vaker, en 2 procent het blad liever minder vaak ziet verschijnen. Ook over de verschijningsfrequentie van de nieuwsbrief is men goed te spreken: ruim driekwart vindt één keer per week genoeg.

Leesbaarheid
Negen op de tien respondenten vindt de leesbaarheid ‘goed zo’ voor zowel het magazine (90 procent) als de website (91 procent). Een kleine minderheid vindt de berichtgeving ofwel te ingewikkeld ofwel te eenvoudig.

Rubrieken
Twinkle vroeg de respondenten, waarvan de helft een eigen webwinkel heeft, onder meer naar hun waardering van de verschillende rubrieken in het magazine. Vijf van de rubrieken werden door een meerderheid van alle invullers met het cijfer 8 of hoger beoordeeld, te weten (in volgorde van populariteit):

  • (Cover)interview
  • Case
  • Gat in de markt
  • Conversietip
  • Trends

Gevraagd naar de aanwezigheid van de verschillende artikelsoorten valt op dat lezers vooral behoefte hebben aan meer praktische artikelen (niet genoeg volgens 47 procent) en cases (niet genoeg volgens 38 procent).

Roep om aan aandacht voor marketing en user-experience
Als we kijken naar de verschillende deelonderwerpen van e-commerce, dan vindt bijna de helft van de respondenten dat er in het magazine te weinig (47 procent) aandacht uitgaat naar marketing. Ook de roep om meer artikelen over user-experience is groot (40 procent).  

Er is geen deelgebied waarvan zoveel respondenten vinden dat er onevenredig veel aandacht naar uitgaat als logistiek: 18 procent vindt dat het wel wat minder kan, terwijl 51 procent het zo goed vindt en alsnog 24 procent het te weinig vindt. Aangetekend moet worden dat er op alle terreinen meer mensen zijn die extra aandacht willen voor een onderwerp dan mensen die vinden dat een onderwerp minder belicht zou moeten worden. Helaas is het magazine van Twinkle niet van elastiek ...

Twinklemagazine.nl
De website is dat in zekere zin wel, want daarbij geldt geen limiet op het aantal pagina’s. Ook online zijn marketing (volgens 32 procent van de respondenten) en user-experience (27 procent) de deelgebieden waar lezers graag meer aandacht aan besteed zien. De gebruiksvriendelijkheid van de website wordt door ongeveer een derde van de bezoekers (35 procent) beoordeeld met het rapportcijfer 7. Nog ongeveer een derde (31 procent) geeft een 8. Het overgebleven derde deel van de respondenten heeft voor de gebruiksvriendelijkheid van deze site een hoger of een lager cijfer over.

Goed te weten is dat een ruime meerderheid van de respondenten beschikt over een telefoon met internetverbinding (78 procent), maar dat slechts een fractie van deze mensen (12 procent) zegt de site van Twinkle wel eens mobiel te raadplegen.

Gratis toegang
De redactie van Twinkle bedankt de respondenten en zal deze en overige uitkomsten van het onderzoek gebruiken om zijn lezers in de toekomst nog beter te kunnen bedienen. Vijf van de respondenten hebben een toegangskaart gewonnen voor een Twinkle-evenement naar keuze. Wie de gelukkigen zijn wordt in een mail aan alle respondenten bekend gemaakt.