Twinkle | Digital Commerce

Thuiswinkel.org royeert 27 webwinkeliers

2017-09-06
241155
  • 1:44

Thuiswinkel.org heeft 27 webwinkeliers geroyeerd omdat ze niet zijn gecertificeerd. Ze hebben vandaag een aangetekende brief ontvangen waarin staat dat hun lidmaatschap is beëindigd, zegt Thuiswinkel.org-directeur Wijnand Jongen.

Volgens Jongen zijn de 27 namen van de ledenlijst verwijderd omdat ze om moverende redenen niet (langer) aan de gestelde eisen wensen te voldoen. Van het ledenbestand dat Thuiswinkel.org overhoudt zijn nu nog 10 partijen niet gecertificeerd. Zij blijven geschorst, wat betekent dat ze het Thuiswinkel Waarborg niet mogen voeren. Deze tien mogen wel aanblijven als lid, omdat ze inmiddels met de certificering zijn gestart.

Naleving
Thuiswinkel.org stelde certificering in april vorig jaar verplicht voor zijn leden. Uitvoerder ICTRecht controleert de webwinkeliers jaarlijks op de naleving van relevante wet- en regelgeving en gedragsregels en op de naleving van algemene voorwaarden zoals vastgesteld met de Consumentenbond. Alleen gecertificeerde leden van Thuiswinkel.org mogen het keurmerk Thuiswinkel Waarborg voeren.

Tijdelijk geschorst
Omdat het aantal aanmeldingen voor de certificering aanvankelijk achter bleef, verlegde Thuiswinkel.org de deadline voor antwoord op vragenlijsten van 31 december 2009 naar 31 maart van dit jaar. Toen werden ongeveer driehonderd leden tijdelijk geschorst, omdat ze nog niet aan de regels voldeden. Het Thuiswinkel Waarborg verdween van hun site.

‘Heilige deadline’
Eind augustus, toen nog honderdvijftig leden geschorst waren, zei Jongen dat 31 oktober de ‘heilige deadline’ zou zijn voor certificering en dat royement zou volgen voor webwinkeliers zonder certificaat (voorbeeld). Tien webwinkeliers zitten momenteel nog in de certificeringsmolen. Jongen benadrukt dat ze contributie betalen, maar dat ze het Thuiswinkel Waarborg niet mogen voeren. Overigens kunnen geroyeerde leden zich volgens de directeur opnieuw aanmelden als lid van Thuiswinkel.org: ‘We zijn blij met iedere webwinkelier die de certificering afrondt.’

Driekwart van de webwinkelomzet
Jongen noemt het certificeringsproces dat Thuiswinkel.org ruim anderhalf jaar geleden inging een succes: ‘Ik denk dat onze gecertificeerde leden ruim driekwart van de Nederlandse webwinkelomzet vertegenwoordigen. Het is goed dat consumenten weten dat zij aan de wet- en regelgeving voldoen. Eigenlijk zou iedere webwinkelier dat toch moeten willen nastreven, zou je zeggen.’

Zelfregulering
Jongen beschouwt de certificering als een staaltje zelfregulering: ‘We hebben het heft in handen genomen. Hiermee houden we de wetgever op afstand.'