Twinkle | Digital Commerce

Rechter: 'TUI mag Tjingo-partner blokkeren'

2017-05-27
180101
  • 1:32

Touroperator TUI Nederland mag reisagenten de toegang tot zijn aanbod weigeren als ze reizen met extra korting aanbieden op Tjingo.nl. Reisrevue spreekt van een ‘spraakmakend vonnis, dat vergaande consequenties kan krijgen voor de relatie touroperator-reisagent’.

Toen TUI Nederland in de gaten kreeg dat zijn reisaanbod door Vemde Travel werd gebruikt om te linken naar Tjingo.nl, waar vakantiegangers altijd 5 procent korting krijgen, besloot het de contentlevering in oktober vorig jaar te staken. Vemde Travel vorderde bij de rechtbank dat TUI de blokkade zou opheffen, maar kreeg van de voorzieningenrechter begin dit jaar geen gelijk. Het gerechtshof in Arnhem kwam deze week tot hetzelfde oordeel (vonnis).

Regie
Topman Steven van der Heijden van TUI Nederland reageerde verheugd op het vonnis. Tegen Reisrevue spreekt hij van ‘gerechtigheid’: ‘Wij mogen zelf bepalen via wie we onze content verkopen en tegen welke voorwaarden. Dat betekent dat we de regie in eigen hand kunnen houden.'

Website bouwen
Vemde zou contractbreuk plegen door content van TUI zonder voorafgaande toestemming door te sluizen naar Tjingo. Jan van der Tempel, directeur van Tjingo, zei eerder tegen Twinkle dat zijn bedrijf - geen partij in de rechtszaak - vooral marketinginspanningen verricht voor partners: ‘Wij krijgen geen content geleverd. Wel bouwen wij in opdracht van Vemde Travel een website waarmee het bureau succesvol kan zijn op internet. Ik begrijp niet wat daar mis mee is.'

Mededinging niet beperkt
Het hof bleek niet gevoelig voor Vemde Travels argument dat TUI de mededinging in de reisbranche bewust zou beperken. TUI heeft ‘gelet ook op het beginsel van contractsvrijheid’ het recht de contentvoorziening richting Vemde te staken.

Een touroperator kan er aanspraak op maken dat de verkoop van reizen uitsluitend plaatsvindt op verkooppunten die in de agentuurovereenkomst zijn vastgelegd, is de conclusie. Vemde heeft daarmee strijdig gehandeld volgens het hof.