Twinkle | Digital Commerce

Thuiswinkel.org keert zich tegen ‘cookiewet’

2017-11-11
180101
  • 2:18

Thuiswinkel.org zal het ministerie van Economische Zaken deze maand wijzen op de ongewenste gevolgen van voorgestelde cookieregels. Volgens de belangenvereniging dreigt een Europese richtlijn verkeerd in de Nederlandse wet te worden verankerd.

Als het aan minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken ligt, moeten bedrijven vanaf mei volgend jaar toestemming gaan vragen om cookies op computers te plaatsen. De internetbranche, consumenten en andere belanghebbenden kunnen nog tot 28 mei hun voor- en tegenargumenten laten horen aan de overheid. Dan loopt de zogenoemde consultatietermijn af.

Behalve Thuiswinkel.org hebben onder andere ook IAB Nederland (statement) en de DDMA (ingebrachte discussiepunten) zich al tegenstander verklaard van de voorgestelde wijziging van artikel 11.3a van de Telecommunicatiewet. Daaruit zou volgen dat bedrijven vooraf expliciete toestemming moeten vragen om gegevens als cookies op te slaan op de computers van gebruikers.

Hokje aankruisen
In de Memorie van Toelichting (pdf) op het Nederlandse wetsvoorstel staat het volgende over de voorgestelde opt-in regeling van onder meer cookies: ‘Bij een bezoek aan een website door een gebruiker (al of niet de abonnee) dient door de website beheerder alvorens gegevens op te slaan in de computer van de gebruiker aan die gebruiker de benodigde informatie te worden vertrekt en toestemming te worden gevraagd voor die opslag van gegevens. Dit gaat door middel van een mededeling op de website en het verzoek goedkeuring te geven door het aankruisen van een daarvoor bestemd hokje.’

Als de bezoeker zijn kruisje eenmaal heeft gezet, mogen zijn gegevens overigens ook in volgende internetsessies door de betreffende website worden opgeslagen. Met andere woorden: de opt-in hoeft niet steeds opnieuw te worden afgedwongen.

Recht tot weigering
EZ zegt dat de wijziging die voorligt het gevolg is van een Europese richtlijn (pdf) die vorig jaar werd aangenomen. Volgens Leon Mölenberg, jurist bij Thuiswinkel.org, gaat het ministerie van Van der Hoeven een stuk verder dan Brussel voorschrijft: ‘De Europese richtlijn doelt op toestemming in welke vorm dan ook en niet op ondubbelzinnige toestemming, zoals het voorstel hier nu is. Waar Brussel spreekt van een recht tot weigering, gaan we hier een stuk verder met een opt-in. Bovendien wordt de optie om toestemming te verlenen via browser-instellingen expliciet benoemd in de toelichting bij de Europese richtlijn. Dit laat open dat de toestemming kan worden gegeven via een reeds aangevinkt hokje, dat de gebruiker kan uitvinken indien hij zijn toestemming niet wil geven. Dan heb je het over opt-out.’

Verhoging van kosten
De Nederlandse wetgever lijkt de soep hier dus heter op te dienen dan die door Brussel wordt opgediend. Thuiswinkel.org stelt dat een eventueel cookieverbod het internetverkeer onnodig ingewikkeld maakt en leidt tot een verhoging van kosten van Nederlandse webverkopers, omdat het lastiger wordt bezoekers te herkennen en op maat te bedienen. Mölenberg tekent daarbij aan dat de huidige situatie, zonder opt-in verplichting voor het plaatsen van cookies, niet of nauwelijks tot klachten van consumenten leidt.