Twinkle | Digital Commerce

De toekomst van het sociale web volgens Forrester

2017-05-27
  • 1:48

Bedrijven die niet investeren in social media, zullen de boot missen en marktaandeel inleveren. Al over een paar jaar zullen communities het belang van corporate websites overvleugelen. Zij zijn het die de regie voeren over toekomstige producten en diensten.

Dat is in een notendop de inhoud van een recent rapport van Forrester's Jeremiah Owyang. Titel: The Future of the Social Web. Het zijn niet zozeer de geschetste ontwikkelingen zelf (lees hier de management summary)  die opvallend zijn te noemen, als wel het tempo waarin ze elkaar volgens Owyang zullen opvolgen.

Owyang, die ons land volgende week met een bezoek vereert, onderscheidt vijf verschillende tijdvakken waarin het sociale web zal veranderen, zoals hieronder wordt gevisualiseerd (klik voor vergroting):

future-of-the-social-web_era_klik

Bron: The Future of the Social Web, Forrester Research

De vijf tijdvakken kort opgesomd:

1. Het tijdvak van de sociale relaties: mensen zoeken verbinding met elkaar en gaan dingen delen;
2. Het tijdvak van de sociale functionaliteit: sociale applicaties worden ontwikkeld, maar mensen blijven 'opgesloten' in netwerken;
3. Het tijdvak van de sociale kolonisatie: hierin kunnen mensen hun online-identiteit transporteren en inzetten bij verschillende sociale netwerken en communities;
4. Het tijdvak van de sociale context: door het herkennen van identiteiten kan content gepersonaliseerd en accurraat worden aangeboden;
5. Het tijdvak van de social commerce: communities hebben de regie over producten en diensten.Dat de tijdvakken niet naadloos op elkaar aansluiten, maar elkaar deels overlappen, wordt duidelijk in onderstaande tabel:

future-of-the-social-web_era_timing

Bron: The Future of the Social Web, Forrester Research

Wat te doen?
Om niet overvallen te worden door deze verschillende 'sociale golven', dienen bedrijven volgens Owyang vooral niet te treuzelen. De tijd om een sociale mediastrategie uit te rollen is nu. Bedrijven dienen zich erop voor te bereiden dat alles maar dan ook alles wat ze doen (en laten) onderwerp kan zijn van online-discussies, ook al besluiten ze daar zelf niet in te participeren.

Op termijn zullen bedrijven ook hun corporate website moeten laten opgaan in de grote vijver van het sociale web. Ze doen er goed aan brokjes informatie te verspreiden in dat deel van de vijver waar juist hun klanten zich bevinden. Ze moeten vissen waar de vissen zitten, zals Owyang zelf zegt in een blog-posting.