Twinkle | Digital Commerce

Wat er in 2008 veranderde aan de online-spelregels

2017-11-11
  • 0:50

Arnoud Engelfriet, partner bij ICTrecht en auteur van het boek 'De wet op internet', heeft opnieuw een Kroniek van het Internetrecht geschreven. Op zijn blog Iusmentis.nl zet hij alle belangrijke webgerelateerde juridische ontwikkelingen van 2008 op een rij. Hij besteedt specifiek aandacht aan de veranderingen in de regels voor webwinkeliers.

Engelfriet behandelt onder het kopje 'webwinkels' onder andere het Quelle-arrest, dat webshoppers het recht verschaft op een deugdelijk werkend product. Verder komen de Wet oneerlijke handelspraktijken en een Europese regel over het verplicht online vermelden van het bedrijfstelefoonnummer aan de orde.

Ook de andere passages in de Kroniek van het Internetrecht 2008, die niet expliciet over webshops gaan, zijn de moeite van het lezen waard voor webwinkeliers. Ze gaan onder meer over privaybescherming, de aansprakelijkheid van providers, computercriminaliteit en databankenrecht.